Отчитане на използването на пътищата

Бордови модул – препоръчвана опция за често използване на пътищата

Ако често използвате участъците от таксуваните пътища, се препоръчва отчитане на използването на пътищата чрез бордови модул. Наред с други фирми, дружествата, които имат договор с National Toll Payment Services PLC и които предоставят услуги за управление на автомобилния парк (така наречените отчитащи агенти), предлагат бордови модули.

Ако вече имате бордови модул,

Разгледайте списъка с доставчици на услуги за управление на автомобилния парк>> или се свържете лично със своя доставчик на услуги за управление на автомобилния парк. Ако вашият доставчик на услуги за управление на автомобилния парк е партньор с договорни отношения с National Toll Payment Services PLC и следователно е в списъка, можете да регистрирате бордовия си модул в системата. В противен случай трябва да изберете друг доставчик на услуги за управление на автомобилния парк, който има договорно отношение с National Toll Payment Services PLC

Ако нямате бордови модул или сте сключили договор с доставчик на услуги за управление на автомобилния парк, който не е в списъка,

можете да закупите бордовия модул, подходящ за отчитане на пътни такси, в обозначените пунктове за продажба и от доставчиците на услуги за управление на автомобилния парк, които имат договорни отношения с National Toll Payment Services PLC. Тези доставчици на услуги за управление на автомобилния парк могат да предоставят подходящи за отчитане бордови модули, които имат сключен договор като отчитащ партньор с National Toll Payment Services PLC.

Предплатен фиш – препоръчвана опция за рядко използване на пътищата

Ако планирате да използвате таксуваните пътища рядко, но по планиран маршрут, ви препоръчваме да закупите предплатен фиш. За да планирате маршрута си и да закупите предплатен фиш, посетете >> или използвайте инструментите за планиране на маршрут (публичен компютърен терминал или компютър), достъпни в пунктовете за продажба и офисите за обслужване на клиенти, носещи логото на HU-GO. Пълният списък с пунктовете за продажба и офисите за обслужване на клиенти е достъпен на >>.

Когато планирате маршрута, трябва да посочите начална и крайна точка, и максимум четири точки по пътя, както и основните данни на вашето превозно средство (регистрационен номер, код на страната, екологична класификация, брой мостове, размер на превозното средство).

Предплатеният фиш дава право на еднократно използване на пътя за конкретния маршрут в една посока. Фишът трябва да бъде закупен преди използването на таксувания път. Ако сте нерегистриран потребител, закупеният от вас фиш е валиден до края на следващия календарен ден. Ако сте регистриран потребител, можете да закупите предплатен фиш до 30 календарни дни преди началната дата на вашия маршрут. Предплатеният фиш, закупен по този начин, може да бъде осребрен до 24 часа преди началото на срока на валидност.

Ако осребрите предплатения фиш, стойността му се кредитира в баланса на регистрирания потребител.