Глоба

ВНИМАНИЕ! От 12 ноември 2017 г. са променени правилата за санкциониране на незаконното ползване на пътната инфраструктура!

В електронната система за събиране на пътните такси HU-GO Националната компания за услуги за плащане на тол такси Затворено АД (НКУПТТ)извършва дейност за подкрепа на контрола с фиксираните контролни пунктове и мобилните превозни средства за събиране на данни по мрежата на таксуваните пътища. Контролът за платените такси се извършва от 0 до 24 часа, системата веднага определя за даденото превозно средство, дали има действително право за ползването на пътната инфраструктура.

Санкцията за незаконното ползване на пътната инфраструктура е административна глоба, която се налага от властите.  Подвеждането под отговорност може да се извършва по време на контрол на място при спиране, както и въз основа на принципа на обективната отговорност.

Промененият нормативен акт, отнасящ се за това (Правителствена наредба №410/2007.),при незаконно ползване на пътната инфраструктура взема под внимание времетраенето на незаконността и определя размера на санкциите по три времеви интервали. Това дава възможност на използващия пътната инфраструктура да може да поправи грешката си в картко време след научаването й и по този начин да не плаща по-голяма глоба. В това помага функцията на HU-GO за сигнализиране на глоба, с активирането на която контролната система на НКУПТТ при незаконно използване на пътната инфраструктура веднага уведомява използващия пътната инфраструктура.

Променената наредба разделя в три категории размерите на санкциите въз основа на принципа, дали в рамките от 8-часов период от научаването на незаконното ползване на пътната инфраструктура се извършват и други нарушения. Въз основа на това използващия пътната инфраструктура:

  • може да очаква налагане на намален размер на глоба, ако след научаването на незаконното ползване на пътната инфраструктура не нарушава правилата или ги нарушава само до два часа, считано от научаването му.
  • може да очаква налагане на нормален размер на глоба, ако от 2-ия до 4-ия час след научаването на незаконното ползване на пътната инфраструктура отново нарушава правилата, но след 4-ия час вече не.
  • може да очаква налагане на повишен размер на глоба, ако от 4-ия до 8-ия час след научаването на незаконното ползване на пътната инфраструктура отново нарушава правилата.

Рамерите на глобите по категориите на превозните средства, начините на нарушаването на правилата и времевите интервали се съдържат в слената таблица:

Категория на превозното средство

0-120. минути след събитието, за което се налага глоба

121-240. минути след събитието, за което се налага глоба

241-480. минути след събитието, за което се налага глоба

Пропускане на плащане на пътна такса преди да се започне да се ползва пътната инфраструктура (§14. точка a.) от Закона за пътните такси)

J2

39 000 Ft

117 000 Ft

182 000 Ft

J3

45 500 Ft

130 000 Ft

195 000 Ft

J4

52 000 Ft

143 000 Ft

214 500 Ft

Направена е декларация за по-ниска категория на такси или екологична класификация от истинската (§14. точка b.) от Закона за пътните такси)

J2

31 200 Ft

93 600 Ft

143 000 Ft

J3

36 400 Ft

124 000 Ft

156 000 Ft

J4

46 800 Ft

114 400 Ft

175 500 Ft

В момента на ползването на пътната инфраструктура бордовото устройство фигурира в списъка на бордовите устройства, които са обявени за невалидни (§14. точка c.) от Закона за пътните такси)

J2

39 000 Ft

117 000 Ft

182 000 Ft

J3

45 500 Ft

130 000 Ft

195 000 Ft

J4

52 000 Ft

143 000 Ft

214 500 Ft