Информация за въвеждането на системата

Към 1 юли 2013 г. електронната система за събиране на пътни такси по изминато разстояние (DTS) е въведена за общо 6500 км (от 1 декември 2013 г.) пътна мрежа от унгарската обществена пътна мрежа (магистрали, шосета, главни пътища).

Новата система ще спазва изискванията на Европейския съюз и директивите на Европейската услуга за електронно пътно таксуване (EETS) (Закон LXVII от 2013 г. за такси за изминато разстояние, дължими за използването на магистрали, шосета и главни пътища). Ставката за заплащане на пътна такса по изминато разстояние зависи от вида на използвания път, категорията на пътното превозно средство (J2, J3, J4), както и от неговата екологична класификация.

Категория J2

Тежкотоварни превозни средства с разрешено максимално общо тегло над 3,5 тона и с 2 моста

Категория J3

Тежкотоварни превозни средства с разрешено максимално общо тегло над 3,5 тона и с 3 моста

Категория J4

Тежкотоварни превозни средства с разрешено максимално общо тегло над 3,5 тона и с 4 или повече моста

 

Унгарското правителство е възложило на National Toll Payment Services PLC (NÚSZ Zrt.) да извършва всички задачи, свързани със събирането на пътни такси, и всички обвързани с таксите услуги, като Компанията ще играе също значителна роля и в задачите по поддръжка на контрола.

Да настигнем Европа чрез HU-GO

Непрекъснатото развитие и безопасната работа на обществената пътна мрежа означава значително финансово натоварване и единственото решение за финансиране на тези разходи е събирането на пътна такса. В Унгария прилаганата досега универсална система за електронни винетки, т.е. събиране на пътни такси за използване на пътищата по период от време, не успя да установи необходимото финансово обезпечаване.

За сравнение системата HU-GO означава увеличени приходи от пътни такси, което гарантира финансови средства за развитие, поддръжка и работа на пътната мрежа. Освен това новата система за събиране на пътна такса следва принципа „потребителят и замърсителят плащат“, според който всеки плаща пропорционално на нивото на използване на таксувания участък от унгарската пътна мрежа и нивото на замърсяване на околната среда. Плащането на пътна такса по изминато разстояние води до значително увеличение на приходите от международен транзитен трафик.

Използването на увеличените приходи от въвеждането на системата HU-GO се определя от системата от изисквания на ЕС: те могат да се използват само в сектора за обществени пътища и трафик. Съответно HU-GO улеснява доближаването до европейските стандарти за трафик, балансира финансирането и прави използването на по-къси пътни участъци също доходоносно. Освен това чрез пропорционално увеличаване на разходите подизпълнителите също ще имат интерес от отговорно използване на пътищата.