Методи на фактуриране

По-долу ще откриете информация за фактуриране и методи за възстановяване на ДДС.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФАКТУРИРАНЕТО

Фактурите се издават винаги в съответствие с дадената данъчна декларация и метод на закупуване. 

Няма да получите подробна фактура (за ДДС), ако желаете да закупите своето разрешително за използване на пътищата с еднократен маршрутен фиш като нерегистриран потребител от уебсайта www.hu-go.hu. Ако искате да заявите подробна фактура за ДДС при закупуването онлайн на вашия еднократен маршрутен фиш, трябва първо да се регистрирате, преди да започнете трансакцията. След регистрирането системата ще издава официален разплащателен документ за вашата данъчна декларация при всяка трансакция на закупуване.

Ще получите редовна (хартиена) подробна фактура за ДДС, ако закупите своя маршрутен фиш в някой от офисите за обслужване на клиенти на National Toll Payment Services PLC (NÚSZ Zrt.) или ако добавите кредит в разплащателната си сметка. Моля, уверете се, че сте заявили подробна ДДС фактура при закупуването.

Ще получите електронна фактура, ако добавите кредит към баланса си онлайн като регистриран потребител чрез банкова карта или чрез банков превод в портала за обслужване на клиенти на www.hu-go.hu.

Информация за закупуването онлайн:

Когато сте заредили кредит в разплащателната си сметка, можете да закупите маршрутни фишове с баланса си или да отчитате използването на пътищата чрез бордови модул. В този случай ви издаваме фактура САМО за кредитната ви трансакция. Не се издава отделна фактура за маршрутни фишове, закупени от или таксувани към този баланс на разплащателна сметка, или за километрите, изминати с бордови модул.

Информация за електронните фактури:

За електронните фактури не се изисква специално действие!

Те могат да бъдат отпечатани и архивирани, ако искате да запазите тези документи в хартиен формат.

Електронните фактури трябва да бъдат запазени в оригиналния електронен формат (и трябва да бъдат съхранявани за периода, посочен в член 169 от Закона за счетоводството, зададен понастоящем от действащите закони на 8 години); тъй като това е единственият приеман формат за целите на идентифициране и управление на данъците, ви молим да ги запазвате на твърдия диск на компютъра си – въпреки че те могат да бъдат изтеглени по всяко време от уебсайта.

Информация за възстановяване на ДДС

Правната уредба на приспадането на предварително платен данък е предоставена в член 125 параграф (1) алинея h) от закона за ДДС и гласи: „предварително платен данък може да бъде приспаднат, ако сумата е доказуемо използвана за управление на сухоземно превозно средство с брутно максимално тегло, надвишаващо 3,5 тона“.

Възстановяването на ДДС за чужди граждани в Унгария се урежда от Ръководство № 3014/2012, издадено от Националната данъчна и митническа администрация.