Промени в електронната система за събиране на пътни такси

С постановление № 19/2022. (IX. 19.) на Министерството на технологиите и промишлеността (TIM) министърът на технологиите и промишлеността измени постановление № 25/2013. (V. 31.) на Министерството на националното развитие (NFM) за размера на пътните такси и таксуваните пътища. Съгласно изменението от 15 октомври 2022 г. размерът на пътната такса се променя.

Промени в електронната система HU-GO за събиране на пътни такси от 1 януари 2022 г.

С Постановление № 61/2021. (IV. 22.) на Министерство на иновациите и технологиите (ITM) министърът на иновациите и технологиите измени Постановление № 25/2013. (V. 31.) на Министерство на националното развитие (NFM) за размера на пътните такси и таксуваните пътища.

Промяна в цената на електронните пътни такси от 1 януари 2022 г.

Съгласно Постановление на правителството № 209/2013. (VI. 18.) за прилагане на Закон № LXVII от 2013 г. относно пътната такса според изминатото разстояние за ползване на автомагистрали, скоростни пътища и главни пътища, от 1 януари 2022 г. в система за събиране на пътни такси цените са както следва.

Промени в електронната система HU-GO за събиране на пътни такси

Направени са няколко изменения в Закон № LXVII от 2013 г. относно пътната такса според изминатото разстояние за ползване на автомагистрали, скоростни пътища и главни пътища. Измененията ще влязат в сила на две различни дати.

Contract terminates between ITineris Informatikai Kft. and National Toll Payment Services Plc.

Effective as of 21 June 2021, ITineris Informatikai Kft. has terminated its individual data reporting agreement concluded with National Toll Payment Services Plc. (NTPS Plc.) on 17 June 2013.