Управление на баланса

Създаване на баланса

Само регистрирани клиенти могат да имат потребителски баланс, който се създава автоматично при процеса на регистриране.

Зареждане на баланса

Регистрираните клиенти могат да зареждат баланса си лично в офисите за обслужване на клиенти и в пунктовете за продажба, както и в онлайн портала за обслужване на клиенти (www.hu-go.hu). Потребителят получава веднага съобщение, ако трансакцията е успешна.

Проверяване на баланса

Можете да проверите баланса си онлайн или по телефона, но също и лично в нашите офиси за обслужване на клиенти.

За да можете да допълните баланса си навреме, доставчикът на услуги за пътно таксуване редовно изпраща информация на потребителя за текущото състояние на баланса. Потребителят може да зададе сума лимит, посочена от него/нея за акаунта, при достигането на която системата изпраща известие автоматично.

Проверяване на трансакциите за използване на пътищата

Подобно на проверяването на баланса е възможно също проверяване на трансакциите за използване на пътищата чрез онлайн услугите за обслужване на клиенти или лично в пунктовете за продажба и в нашите офиси за обслужване на клиенти.

Можете да попитате за списъка с трансакции за едно превозно средство или за целия автомобилен парк. При заявка системата изпраща резултата от запитването на имейл адреса, посочен по време на регистрирането, или, в случай на лично администриране, отчетът може да бъде заявен и в отпечатан вариант.