класификация на екологичните категории

Превозвачи, внимание! Правилата за посочване на екологичната категория в Унгария стават по-строги

National Toll Payment Services Plc. (NTPS Plc.) от 1 юли 2021 г. автоматично ще класифицира в най-ниската екологична категория регистрираните в системата HU-GO товарни автомобили с максимално общо тегло над 3,5 тона с чуждестранни регистрационни номера, чиято екологична категория не може да бъде надеждно доказана от превозвачите.

Заинтересованите лица имат на разположение един месец, за да въведат задължителните разширени данни за регистрация (марка, година на производство, номер на шасито) в своя HU-GO профил и да качат документа на моторното превозното средство, съдържащ екологичната категория. Основната цел на по-строгите правила е по-доброто прилагане на принципа „замърсителят плаща“

Един от елементите при определяне на пътната такса за товарни автомобили с максимално общо тегло над 3,5 тона е екологичната категория. Нейното установяване – правилното предоставяне на необходимите данни и обосноваването й с автентичен документ – е изключително важно условие за това, плащането на пътните такси за използването на таксуваните пътища в Унгария при всички товарни автомобили да става по начин, съответстващ на нивото на замърсяване и емисии на вредни вещества.

„Докато при товарните автомобили с унгарски регистрационни номера NTPS Plc. може да провери екологичната категория в унгарския публичен регистър на превозните средства, в случай на превозни средства с чуждестранни регистрационни номера осъществяването на това понастоящем не е възможно. Спазването на принципа „замърсителят плаща" обаче важи за всички, затова – въз основа на нашите общи условия –направихме задължително предоставянето на разширени данни за регистрация (марка, година на производство, номер на шасито) и качването на документна моторното превозно средство, съдържащ екологичната категория, в профила HU-GO." – каза Тамаш Бартал, главен изпълнителен директор на National Toll Payment Services Plc. (NTPS Plc.).

Той добави: „Сега молим чуждестранните превозвачи да проверят през следващия месец дали са предоставили исканите данни по правилния начин и дали са качили необходимите документи, и ако не са, да го направят. Също така молим нашите клиенти да изтрият от своя HU-GO профил превозните средства, които вече не са тяхна собственост. Разбира се, ние ще информираме всички заинтересовани лица за това директно и индиректно."

Повече информация за екологичните категории можете да намерите на уебсайта hu-go.hu, където и видеоклип показва как да въведете указаните данни и да качите документите.

Регистрираните в системата HU-GO товарни автомобили с чуждестранни регистрационни номера, за които превозвачите не изпълнят това свое задължение, от 1 юли 2021 г. NTPS Plc. автоматично ще класифицира в най-ниската екологична категория (категория "C", "EURO 0" в системата HU-GO) и ще запази тази категория, докато съответните превозвачи не изпълнят задължението си. Подобни разпоредби има в много случаи и в международен план, например в Австрия, Чехия и Словакия.

Системата за контрол на NTPS Plc. вижда всеки месец 120-130 хиляди товарни автомобила с чуждестранни регистрационни номера по таксуваните пътища в Унгария, за повечето от тях вече са въведени задължителните данни и са качени исканите документи, но правилото важи за всички регистрирани чуждестранни превозни средства.

Click on this guide to see how to modify vehicle data in your HU-GO profile.

 

<>

 

Образци на международни документи за удостоверяване на екологичната категория - СПРАВОЧНИК

Свидетелството за регистрация на МПС съдържа екологичната категория? НЕ ВИНАГИ.

Документи, които трябва да бъдат качени за удостоверение: СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МПСзаедно с ЕКМТ/СЕМТ РАЗРЕШИТЕЛНОТОудостоверяват достоверността на данните.

В свидетелството за регистрация на МПС необходите данни се намират както следва:

Марка на МПС         →        точка (D.1)

Година на производство         →        Съществува само дата на първата регистрация

Идентификационен номер на МПС         →        точка (E)

Екологична категория         →        точка (V9)

+ЕКМТ/СЕМТ разрешително


<>

 

Frenquently asked questions


<>

 

Tutorial video

As you may already know from 3 February 2019 there is a new data upload obligation in our HU-GO system. Now we are sharing a tutorial video in English that can help you to meet the emission classification data requirements on our renewed platform.

 

<>

 

Development of the e-toll system is on schedule

By the end of February, carriers had made over 82,000 uploads to the Hungarian e-toll system with vehicle data required to verify the correct emission categories of their goods motor vehicles.

Last December NTPS Plc. launched its development programme to allow toll payment for heavy duty vehicles with a maximum gross weight of over 3.5 tonnes in the HU-GO system. The purpose of this programme is to identify incorrect registration of emission classes, allow for setting the correct emission category, and modernize toll collection.

Accordingly, as of 3 February 2019, when customers register goods motor vehicles with foreign registration numbers or modify their data in the electronic system, the vehicle make, year of manufacture, VIN number and emission class must be entered, and the document stating the vehicle’s environmental category must be uploaded to the hu-go.hu website.

According to the statistics of the National Toll Payment Services Plc., carriers have complied with this new requirement in 82,000 cases. The number of vehicles with foreign country codes was close to 72,000, while data of Hungarian vehicles were uploaded in 10,000 cases. This latter number indicates those who were not obliged to upload such data, yet they voluntarily helped NTPS Plc. by providing the information requested. NTPS Plc. can actually retrieve the above data for goods motor vehicles registered in Hungary from the Hungarian public vehicle registers.

Recently, NTPS Plc. recorded 76,000 goods motor vehicles equipped with on-board units per month on average, which figure suggests that the majority of foreigners using the Hungarian toll road network did comply with their data upload obligation. 90 percent of the 82,000 vehicles were registered in the system with EURO6 and EURO5 engines, the two categories with the lowest emission levels.

The changes do not affect vehicles using the vignette system. As a result of the most recent developments of the e-toll system scheduled for completion in the second half of 2019 the earliest, carriers of vehicles with a gross weight of over 3.5 tonnes will no longer be charged with multiple toll fines if the vehicle is registered for a wrong emission class.


<>

 

Промени в унгарската електронна тол система през 2019 г.

Ново задължение за въвеждане на данни от 3 февруари 2019 г. в системата HU-GO

Целта е правилната настройка на класификацията на екологичните категории и модернизирането на контрола

В рамките на системата HU-GO, която позволява събирането на пътните такси за тежкотоварни превозни средства с разрешено максимално общо тегло над 3,5 тона, компанията National Toll Payment Services Plc (NTPS Plc.) стартира програма за развитие, насочена към установяване на неправилно зададените екологични категории, като по този начин подобрява контрола и модернизира събирането на пътни такси.

Отделните елементи от цялостната програма ще бъдат въведени последователно и постепенно, а свързаните с тях мерки се очаква да станат пълни най-рано през втората половина на 2019 г. Първо се извършва включването на екологичната категория на тежкотоварните превозни средства в единна и контролирана база данни, след това се осъществява въвеждането на автоматична и електронна настройка, както и на контрол на екологичната класификация, което допълва метода за спиране на място, използван от организациите, определени за проверка на пътните такси.

В момента се намираме във фазата на въвеждане на данни в програмата. В уеб сайта HU-GO.hu от декември 2018 г. всички потребители имат възможност да въведат новия вид регистрационни данни (марка, година на производство, номер на шаси, свидетелството за регистрация на превозното средство). От 3 февруари 2019 г. тази информация вече задължително трябва да бъде зададена в системата HU-GO от клиентите, които регистрират превозно средство с чуждестранен регистрационен номер или променят данните за вече регистрирано превозно средство. По-късно въвеждането вече ще трябва да се извърши от всеки клиент на HU-GO, където исканите данни не са надлежно предоставени. За това също ще информираме потребителите своевременно.

Информацията, поискана при въвеждането на данните, е необходима за потвърждаването на точността на дадената екологична категория. Докато в случай на превозни средства с чуждестранна регистрация тази информация се въвежда в системата HU-GO от потребителя, то в случай на превозни средства с унгарска регистрация този процес се подкрепя и от централизираното използване на данните от унгарските публични регистри на превозните средства. В случай на тежкотоварни превозни средства с чуждестранна регистрация задължението за въвеждане се обяснява с липсата на пълна оперативна съвместимост между автентичните регистри на превозни средства на отделните страни.

След валидирането на въведените данни от National Toll Payment Services Plc (NTPS Plc.), но не по-рано от втората половина на 2019 г. може да започне новият вид засилена проверка на правилността на екологичните категории в Унгария. Тогава, в допълнение към налагането на глобата, системата HU-GO с информирането на клиента автоматично ще коригира екологичната категория, или в случай на клиенти, които не изпълняват задължението си за въвеждане на данни – в съответствие с Директивата за евровинетката – ще задължи превозното средство да плаща пътна такса според най-ниската екологична категория. В такъв случай клиентът ще плаща пътната такса за най-ниската екологична категория, докато не изпълни задължението си да въведе правилните данни за съответното тежкотоварно превозно средство.

Целта на National Toll Payment Services Plc (NTPS Plc.) е да допринесе за намаляването на натоварването на околната среда, причинено от тежкотоварни превозни средства, въз основа на принципа „замърсителят плаща“. С въвеждането на услугата за централизираната настройка на екологичната категория може да се намали броят на случаите, завършващи с налагане на кумулативни глоби, дължащи се на объркването на категорията. В резултат на тази стъпка събирането на пътни такси става по-точно и може да се намалят злоупотребите, свързани с декларирането на екологичните категории. Мярката укрепва честната конкуренция на пазара на превозвачите и насърчава участниците в сектора да спазват още по-добре законите.

Контролът на класификацията на екологичните категории се нарежда и от унгарското законодателство в съответствие със законодателството на Европейския съюз и международната практика. В хода на разработката National Toll Payment Services Plc (NTPS Plc.) винаги осигурява на превозвачите подходящ преходен период и възможност за подготовка за запознаване с новите мерки и услуги и тяхното прилагане.