Информация за размера на пътната такса

https://nemzetiutdij.hu/en/e-toll/etoll-tolls/toll-rates