Информация за размера на пътната такса

Ставката на пътната такса се определя в съответствие с изискванията на Европейския съюз (съгласно NFM постановление 25/2013. (V. 31.) за ставката на пътната такса и таксуваните пътища), въз основа на вида на пътя, категорията на превозното средство (J2, J3, J4) и екологичната класификация (категория за емисиите).

Въз основа на таблицата по-долу можете да проверите категорията на вашето превозно средство на базата на броя мостове.

Категории

Категория J2

Тежкотоварно превозно средство с общо тегло над 3,5 тона и с два моста

Категория J3

Тежкотоварно превозно средство с общо тегло над 3,5 тона и с три моста

Категория J4

Тежкотоварно превозно средство с общо тегло над 3,5 тона и с четири или повече моста

 

Брутна цена за използване на пътищата (форинт/км)*

 

 Категория на превозното средство

Категория J2

Категория J3

Категория J4

категория на пътя

Магистрала

Главен път

Магистрала

Главен път

Магистрала

Главен път

 Екологична класификация

A ≥ EURO V

50,63

21,5371,0337,29109,9568,58

B = EURO II - EURO IV

59,56

25,33

83,56

43,87

129,35

80,68

C ≤ EURO I

68,49

29,13

96,09

50,45

155,22

96,82

* На основание на Наредба №25/2013 (V.31) на Министертсвото на националното развитие. Валидно от 01.01.2021 г.

Екологични класи 

Показатели за разграничаване съгласно ЕВРО стандарти за емисиите за определяне на размера на пътната такса:

 

A

B

C

1

екологична класа

категория на такса J2-J3

категория на такса J4

2

класа A

0,85

0,85

3

класа B

1,0

1,0

4

класа C

1,15

1,2

* На основание на Приложение №1 от Прав. наредба №209/2013. (VI. 18.)