Информация за размера на пътната такса

Ставката на пътната такса се определя в съответствие с изискванията на Европейския съюз (съгласно NFM постановление 25/2013. (V. 31.) за ставката на пътната такса и таксуваните пътища), въз основа на вида на пътя, категорията на превозното средство (J2, J3, J4) и екологичната класификация (категория за емисиите).

Важна промяна за размера на таксата е, че от 1 януари 2019 г. става по-строго определянето на екологичната категория на МПС-та. В категория А с най-нисък размер на такса за разлика от досега влизат вече само МПС-та с двигател ЕВРО 5 или с по-висок стандарт. Мотивът за изменението в правилата е по-добро  прилагане на принципа „замърсителят плаща“, както и вземането под внимание на разработките в автомобилната промишленост за двигатели през последните години.

Въз основа на таблицата по-долу можете да проверите категорията на вашето превозно средство на базата на броя мостове.

Категории

Категория J2

Тежкотоварно превозно средство с общо тегло над 3,5 тона и с два моста

Категория J3

Тежкотоварно превозно средство с общо тегло над 3,5 тона и с три моста

Категория J4

Тежкотоварно превозно средство с общо тегло над 3,5 тона и с четири или повече моста

 

Брутна цена за използване на пътищата (форинт/км)*

 Категория на превозното средство/категория на пътя

Категория J2

Категория J3

Категория J4

 Екологична класификация  

Магистрала

Главен път

Магистрала

Главен път

Магистрала

Главен път

A ≥ EURO V

47,12

20,04

66,11

34,71

102,34

63,84

B = EURO II – EURO IV

55,44

23,58

77,78

40,83

120,40

75,10

C ≤ EURO I

63,76

27,12

89,45

46,95

144,48

90,12

* На основание на Наредба №25/2013 (V.31) на Министертсвото на националното развитие. Валидно от 01.01. 2019 г.

 

Екологични класи 

Показатели за разграничаване съгласно ЕВРО стандарти за емисиите за определяне на размера на пътната такса:

 

A

B

C

1

екологична класа

категория на такса J2-J3

категория на такса J4

2

класа A

0,85

0,85

3

класа B

1,0

1,0

4

класа C

1,15

1,2

* На основание на Приложение №1 от Прав. наредба №209/2013. (VI. 18.)