Най-често срещаните грешки, свързани с електронната пътна такса

Моля, прочетете внимателно най-често срещаните грешки, извършвани от потребителите, и ги избягвайте, когато използвате мрежата от таксувани пътища.
  • В случай на заплащане на пътна такса чрез маршрутен фиш таксата трябва да бъде платена предварително, преди навлизане в таксувания участък. В случай на обявяване чрез бордови модул обявяването е автоматично. Важно е обаче да проверите дали модулът е включен и в работещо състояние, както и дали имате достатъчен наличен баланс за пътуването в акаунта си в HU-GO.
  • Ако се наложи да се отклоните от предварително планирания маршрут поради ремонт на пътищата или пътнотранспортно произшествие, няма нужда да заплащате допълнителна такса за съответното отклонение. Заплащане на допълнителни такси не се изисква само за определения маршрут за отклонението. Ако се отклоните от този маршрут и използвате допълнителни други таксувани участъци или ако не се върнете на първоначалния маршрут при следващото достъпно влизане, това се класифицира като неразрешено използване на пътищата.
  • Маршрутните фишове ви упълномощават за валидно използване на пътищата само след плащане. Трябва да платите за планирания си маршрут, отпечатан от KIOSZK, преди да използвате пътя. Когато планирате маршрута си онлайн, можете да започнете използването на пътя само след заплащане на фиша чрез вашия акаунт в HU-GO като регистриран потребител или, в случай на еднократно закупуване, след получаване на потвърждение за успешно плащане с банкова карта. Важно е да имате предвид, че срокът на валидност на еднократните маршрутни фишове започва да тече незабавно след плащането. Предварително закупуване се предлага само през уебсайта за регистрирани потребители.
  • Шофьорите, използващи бордови модули, трябва да проверят дали съответният брой мостове е посочен в техния потребителски акаунт в HU-GO или в бордовия модул (напр. след прикачване или отделяне на ремаркета). Посочването на правилната екологична категория е също толкова важно.
  • Когато закупувате своето разрешително за използване на пътищата, моля, проверете дали е въведен правилния регистрационен номер на автомобила и код на страната преди плащането. Не можете да променяте регистрационния номер или кода на страната със задна дата, след като е наложена глоба.
  • Маршрутните фишове предоставят разрешително за използване на пътищата само за едно пътуване в посочената посока по планирания маршрут. Когато планирате маршрута си, проверете дали са посочени правилните начална точка, междинни точки и крайна точка.
  • Маршрутните фишове предоставят разрешително за използване на пътищата само за едно пътуване в посочената посока по планирания маршрут. Съгласно съответните разпоредби, контролната система не разрешава отменяне на глоби, дори ако потребителят е пътувал по по-евтините главни пътища, паралелни на магистралата.
  • Маршрутните фишове предоставят разрешително за използване на пътищата само за едно пътуване в посочената посока по планирания маршрут и не разрешават отклонения. Съгласно съответните разпоредби, контролната система не разрешава отменяне на глоби, дори ако потребителят е пътувал по по-евтините главни пътища, паралелни на магистралата.
  • Маршрутните фишове, закупени от нерегистрирани потребители, са валидни от часа на закупуване до края на следващия календарен ден; не се предлага възстановяване на заплатените суми. Можете да закупите предплатени маршрутни фишове като регистриран потребител (в случай на лесни за планиране спедиторски задачи) в рамките на 30 календарни дни преди началната дата на вашето използване на пътищата; фишът е валиден от полунощ на първия ден до полунощ на следващия ден. Предплатените фишове, закупени по този начин, могат да бъдат върнати и стойността им възстановена до полунощ в деня преди началото на срока им на валидност.