Системи за контрол

Като организацията, определена да оказва съдействие при контролирането на пътните такси, National Toll Payment Services PLC извършва елиминирането на неразрешено използване на пътищата, без да спира трафика. Необходимите за идентифициране данни се събират чрез фиксирани модули, както и чрез оборудване, монтирано в контролни превозни средства, проектирани за тази цел. Съществуват 74 фиксирани портала, монтирани на таксуваните пътни участъци от магистралите и главните пътища, а допълнителни 100 превозни средства осъществяват непрекъснато мобилно събиране на контролни данни.

Фиксираните контролни станции за пътна такса разпознават и записват данните за пътна такса на превозните средства, преминаващи през пункта. Монтираните върху превозни средства мобилни модули за контрол на пътните такси извършват непрекъснато събиране на данни, което им позволява да контролират оторизирането на използването на пътищата по всяко време и във всяка точка от таксуваната пътна мрежа. Въз основа на събраните данни може ясно да бъде определено дали конкретно превозно средство има разрешение за използване на пътя за дадения пътен участък.

За да избегнете глоби, имайте предвид следното:

  • Въведете правилния брой мостове, когато прикачвате или отделяте ремарке. Ако например прикачите ремарке към превозно средство с два моста и вече пътувате с четири моста, трябва да промените броя на мостовете от J2 на J4; ако отделите ремаркето, трябва да върнете данните на J2. Задаването нагрешен брой мостове води до налагане на глоба. Броят мостове трябва да бъде зададен, преди да започнете пътуването си.
  • Уверете се, че сте въвели правилно регистрационния номер и съответния код на страната, тъй като последният, заедно с регистрационния номер, е другият важен параметър за идентифициране на вашето превозно средство и не могат да бъдат променени със задна дата, след като сте били глобени.
  • Уверете се, че сте закупили маршрутния си фиш, преди да започнете използване на пътищата! Маршрутните фишове предоставят разрешение само след плащане; закупен със задна дата фиш за дадения пътен участък се счита за неразрешено използване на пътя, което води до налагане на глоба. Маршрутен фиш, закупенза една посока, предоставя разрешително за използване на пътя само по планирания маршрут за еднократно пътуване в една посока. Когато закупувате маршрутния си фиш, проверете внимателно дали сте въвели правилно данните си.
  • Можете да извършвате декларирането и плащането на пътната такса по-опростено и удобно; има обаче и по-важни неща, за които трябва да внимавате. Когато плащате пътната такса чрез бордовия си модул, преди да започнете пътуването си проверете дали той е включен, функционира правилно, е поставен на подходящото превозно средство, както и дали наличният баланс е достатъчен за пътуването ви.

Какво можете да направите, ако сте получили глоба (опция за обжалване)

Можете лесно да избегнете глоба, като спазвате правилата. Ако получите писмо, което ви информира, че стеглобени за неразрешено използване на пътищата, и искате да обжалвате, можете да го направитесъгласно разпоредбите, включени в писмото от полицията.

 

Важна промяна в електронната система за събиране на пътни такси за товарнитеавтомобили с допустима максимална маса над 3,5 тона е, че от 25 декември 2018 г. се прекратява освобождаването от таксата по таксуваните участъци, определени като маршрут за отклонение.

Съгласно действащите до края на 2018 г. разпоредби определянето на таксуван участък като маршрут за отклонение водеше до автоматично освобождаване от таксата. Досегашният закон не правеше разграничение между временно и постоянно отклонение, а също така не е имало възможност да се взема предвид, ако някой поначало се е движел по маршрута, определен за отклонение.

С оглед на това, че в последния случай освобождаването от таксата не е мотивирано за съответните превозни средства, новото регулиране премахва тази възможност. Паралелно с това нарежда при временни (не по-дълги от 31 дни) отклонения товарните превозни средства, движещи се по маршрут за отклонение да се освободят от налагане на глоба и в случай, ако не са изпълнили своето задължение за заплащането на пътната такса за дадения участък (не са закупили маршрутен фиш или в случай на използване на бордово устройство не разполагат с достатъчно салдо).

В системата на е-винетки регулирането засега не се променя, това означава, че шофжорите на автомобили и в бъдеще не трябва да плащата пътна такса за използването на таксуваните участъци, които са определени като маршрут за отклонение от пътния оператор.