Одитирани оператори на системата за обявяване на такси

В Унгария обявяването на таксите може да бъде направено ЕДИНСТВЕНО чрез използване на бордови модул на следните одитирани оператори на системата за обявяване на такси. Одитът на подизпълнителите оператори на системата за обявяване на такси е постоянен процес, така че скоро на уебсайта ще се появяват имената и на други доставчици на услуги. 

Обявяването на такси и плащането в системата на HU-GO не е възможно чрез бордови модули на оператори на системата за обявяване на такси, които не са в списъка. Докато преминават през контролните врати, бордовите модули на други доставчици на услуги е възможно да издадат сигнал, който НЕ указва удържане на таксата от баланса.

Можете да използвате единствено бордови модули на одитирани оператори на системата за обявяване на пътни такси за отчитане на използването на пътищата.

Одитирани оператори на системата за обявяване на такси