Ustawienie kategorii ekologicznej

Uwaga przewoźnicy! Na Węgrzech zaostrzeniu uległy zasady związane z deklaracją kategorii środowiskowej pojazdów

Od dnia 1 lipca 2021 roku National Toll Payment Services Plc. (NTPS Plc.) automatycznie zaszereguje do najgorszej kategorii środowiskowej pojazdy ciężarowe, zarejestrowane za granicą, o łącznej masie przekraczającej 3,5 tony, zarejestrowane w systemie HU-GO, co do których przewoźnicy nie będą w stanie w wiarygodny sposób potwierdzić klasyfikacji środowiskowej ich pojazdu.

Zainteresowani mają jeden miesiąc na prawidłowe wprowadzenie wymaganych rozszerzonych danych rejestracyjnych (marka, rok produkcji, numer podwozia) w swoim profilu HU-GO i załadowanie/przesłanie do systemu kopii dokumentów pojazdu, zawierających jego klasyfikację środowiskową. Pierwszorzędnym celem tego zaostrzenia jest lepsze egzekwowanie zasady „płaci zanieczyszczający”.

Jednym z elementów ustalania opłaty za użytkowanie drogi przez samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony jest kategoria środowiskowa. Jej określenie – poprzez prawidłowe podanie niezbędnych danych i ich potwierdzenie wiarygodnym dokumentem - jest nieodzownym warunkiem do tego, aby w przypadku każdego pojazdu ciężarowego uiszczenie opłaty za korzystanie z węgierskich dróg płatnych odbywało się rzeczywiście w sposób odpowiadający wielkości emisji zanieczyszczającej środowisko.

„O ile w przypadku pojazdów ciężarowych, zarejestrowanych na Węgrzech spółka NTPS Plc. ma możliwość weryfikacji kategorii środowiskowej z wiarygodnych węgierskich publicznych rejestrów pojazdów, o tyle w przypadku pojazdów zarejestrowanych za granicą nie jest to obecnie możliwe. Jednak przestrzeganie zasady „zanieczyszczający płaci” dotyczy wszystkich, dlatego na podstawie naszych ogólnych warunków umowy wprowadziliśmy obowiązek podania rozszerzonych danych rejestracyjnych (marka, rok produkcji, numer podwozia) oraz przesłania dokumentu pojazdu zawierającego kategorię środowiskową do profilu HU-GO.” - oświadczył Tamás Bartal, dyrektor naczelny National Toll Payment Services Plc. (NTPS Plc.).

Dodał do tego: „Zwracamy się teraz do zagranicznych przewoźników z prośbą, aby w ciągu najbliższego miesiąca sprawdzili, czy wymagane dane zostały podane we właściwy sposób i czy zostały załadowane niezbędne dokumenty, a jeśli do tej pory tego nie uczynili, to żeby to uzupełnili. Prosimy również naszych klientów o usunięcie z ich profili HU-GO pojazdów, których już nie posiadają. Oczywiście będziemy o tym bezpośrednio i pośrednio informować wszystkich zainteresowanych.”

Więcej informacji związanych z klasyfikacją środowiskową można znaleźć na stronie hu-go.hu, gdzie również film wideo pokazuje, jak należy podać wspomniane dane i załadować dokumenty.

Pojazdy ciężarowe zarejestrowane za granicą i zgłoszone do systemu HU-GO, co do których przewoźnicy nie dopełnili powyżej wymienionych obowiązków od dnia 1 lipca 2021 roku NTPS Plc. automatycznie przeklasyfikowuje do najgorszej kategorii ochrony środowiska (kategoria „C”, w systemie HU-GO „EURO 0”) i pozostawi je tam do czasu, kiedy zainteresowani przewoźnicy nie uzupełnią braków. Wiele przypadków podobnych regulacji można znaleźć również na arenie międzynarodowej, na przykład w Austrii, Czechach i na Słowacji.

System kontrolny NTPS Plc. rejestruje na krajowych płatnych drogach obecność miesięcznie 120-130 tysięcy pojazdów ciężarowych o zagranicznych rejestracjach, w przypadku większości z nich podano już wymagane dane i załadowano wymagane dokumenty, jednak zasada ta odnosi się do wszystkich zarejestrowanych pojazdów zagranicznych.

Click on this guide to see how to modify vehicle data in your HU-GO profile.


<>

 

Wzory dokumentów międzynarodowych dla poświadczenia kategorii ekologicznej pojazdów - PORADNIK

Czy w dowodzie rejestracyjnym jest odnotowany kod EURO? NIE W KAŻDYM PRZYPADKU.

Dokumenty konieczne do załadowania dla poświadczenia kategorii: wiarygodność podanych danych potwierdzają łącznie DOWÓD REJESTRACYJNY oraz ZEZWOLENIE CMT/CEMT.

W dowodzie rejestracyjnym konieczne dane znajdują się w następujących pozycjach:

Marka pojazdu                →          rubryka D.1

Rok produkcji                  →          rubryka Rok produkcji

Numer podwozia              →          rubryka E

Kod Euro                         →          Na odwrocie (V9)

+ zezwolenie ECMT/CEMT

 

<>

 

Frenquently asked questions


<>


Tutorial video

As you may already know from 3 February 2019 there is a new data upload obligation in our HU-GO system. Now we are sharing a tutorial video in English that can help you to meet the emission classification data requirements on our renewed platform.

 

<>

 

Development of the e-toll system is on schedule

By the end of February, carriers had made over 82,000 uploads to the Hungarian e-toll system with vehicle data required to verify the correct emission categories of their goods motor vehicles.

Last December NTPS Plc. launched its development programme to allow toll payment for heavy duty vehicles with a maximum gross weight of over 3.5 tonnes in the HU-GO system. The purpose of this programme is to identify incorrect registration of emission classes, allow for setting the correct emission category, and modernize toll collection.

Accordingly, as of 3 February 2019, when customers register goods motor vehicles with foreign registration numbers or modify their data in the electronic system, the vehicle make, year of manufacture, VIN number and emission class must be entered, and the document stating the vehicle’s environmental category must be uploaded to the hu-go.hu website.

According to the statistics of the National Toll Payment Services Plc., carriers have complied with this new requirement in 82,000 cases. The number of vehicles with foreign country codes was close to 72,000, while data of Hungarian vehicles were uploaded in 10,000 cases. This latter number indicates those who were not obliged to upload such data, yet they voluntarily helped NTPS Plc. by providing the information requested. NTPS Plc. can actually retrieve the above data for goods motor vehicles registered in Hungary from the Hungarian public vehicle registers.

Recently, NTPS Plc. recorded 76,000 goods motor vehicles equipped with on-board units per month on average, which figure suggests that the majority of foreigners using the Hungarian toll road network did comply with their data upload obligation. 90 percent of the 82,000 vehicles were registered in the system with EURO6 and EURO5 engines, the two categories with the lowest emission levels.

The changes do not affect vehicles using the vignette system. As a result of the most recent developments of the e-toll system scheduled for completion in the second half of 2019 the earliest, carriers of vehicles with a gross weight of over 3.5 tonnes will no longer be charged with multiple toll fines if the vehicle is registered for a wrong emission class.


<>

 

Informacja o zmianach w węgierskim elektronicznym systemie poboru opłat drogowych wchodzących w życie w 2019 roku

Od dnia 3-go lutego 2019 roku w systemie HU-GO wchodzi w życie nowy obowiązek wprowadzenia do systemu danych pojazdu.

Jego celem jest prawidłowe ustawienie klasy emisyjnej pojazdu oraz unowocześnienie przebiegu kontroli danych.

W ramach systemu HU-GO umożliwiającego dokonania opłaty drogowej dla pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony National Toll Payment Services Plc. (spółka NTPS Plc.) wdrożył program rozwojowy mający na celu wychwycenie nieprawidłowo podanej klasy emisyjnej pojazdu oraz rozwój kontroli i modernizację poboru opłaty drogowej.

Poszczególne elementy kompleksowego programu będą wdrażane sukcesywnie i stopniowo, a związane z nimi działania nabiorą prawdopodobnie pełnego wymiaru najwcześniej w drugiej połowie 2019 roku. W pierwszej kolejności nastąpi ujęcie klasy emisyjnej pojazdów ciężarowych w jednolitej i zweryfikowanej bazie danych, po czym nastąpi wdrożenie automatycznego i elektronicznego ustawiania klas emisyjnych oraz ich kontroli, co ma uzupełnić dotychczasową metodę kontroli polegającej na zatrzymaniu pojazdu na miejscu przez organizacje wyznaczone do kontroli opłat drogowych.

Obecnie program znajduje się na etapie wprowadzania danych pojazdów. Na stronie HU-GO.hu od grudnia 2018 roku każdy użytkownik ma możliwość wprowadzenia do systemu nowego typu danych rejestracyjnych pojazdu (marka i model, rok produkcji, numer podwozia, skan dowodu rejestracyjnego). Od dnia 3-go lutego 2019 roku w systemie HU-GO podanie tych informacji stanie się obowiązkowe dla klientów dokonujących rejestracji swoich pojazdów o zagranicznych numerach rejestracyjnych lub modyfikujących dane pojazdu zarejestrowanego już wcześniej. W późniejszym okresie wprowadzenie danych będzie obowiązkowe w przypadku każdego klienta HU-GO, kiedy system nie będzie dysponował wszystkimi wymaganymi i odpowiednio wprowadzonymi danymi pojazdu. Użytkownicy zostaną o tym poinformowani odpowiednio wcześniej. 

Informacje wymagane w trakcie wprowadzania danych są potrzebne dla poświadczenia prawidłowości podanej klasy emisyjnej pojazdu. W przypadku pojazdów o zagranicznych numerach rejestracyjnych informacje te trafią do systemu HU-GO poprzez zadeklarowanie ich przez użytkownika, a w przypadku pojazdów o węgierskich numerach rejestracyjnych proces ten wspierany będzie również przez wykorzystanie danych z oficjalnego węgierskiego centralnego rejestru pojazdów drogowych. W przypadku pojazdów ciężarowych o zagranicznych numerach rejestracyjnych obowiązek wprowadzenia danych uzasadniony jest faktem, że nie funkcjonuje jeszcze w pełnym zakresie wzajemna wiarygodna wymiana danych rejestracyjnych pomiędzy centralnymi ewidencjami pojazdów drogowych poszczególnych państw.

Po weryfikacji wprowadzonych danych przez spółkę NTPS Plc. najwcześniej w drugiej połowie 2019 roku na Węgrzech mogą się rozpocząć nowego typu, bardziej intensywniejsze kontrole poprawności podanej klasy emisyjnej pojazdów. Wówczas w przypadku stwierdzenia nieprawidłowo zadeklarowanej klasy emisyjnej, obok wymierzenia kary pieniężnej, system HU-GO – informując o tym klienta – dokona automatycznej korekty,  lub w przypadku klientów, którzy nie dopełnili obowiązku wprowadzenia danych – postępując zgodnie z Dyrektywą o eurowinietach – nałoży na dany pojazd obowiązek uiszczenia opłaty drogowej przyporządkowanej do najgorszej klasy emisyjnej. W takim przypadku klient będzie płacił opłatę drogową przyporządkowaną do najgorszej klasy emisyjnej do momentu, kiedy dopełni obowiązku wprowadzenia do systemu prawidłowych danych tego pojazdu. 

Spółka NTPS Plc. ma na celu przyczynienie się do zmniejszenia obciążenia środowiska przez pojazdy ciężarowe  zgodnie z zasadą „Kto zanieczyszcza ten płaci”. Dzięki wprowadzeniu usługi centralnego ustawiania klasy ekologicznej zmniejszyć się może liczba przypadków skutkujących wielokrotną kumulacją kar pieniężnych wynikających z mylnego zadeklarowania klasy emisyjnej pojazdu. W rezultacie tych zmian pobór opłat drogowych stanie się bardziej precyzyjny i może zmniejszyć się ilość nadużyć związanych z deklaracją klas emisyjnych. Działania te wzmocnią uczciwą konkurencję na rynku przewozów, a uczestników branży skłonią do zachowań zgodnych z przepisami prawa.

Zgodnie z unijnymi regulacjami prawnymi oraz w świetle praktyki międzynarodowej obowiązek przeprowadzania kontroli klasy emisyjnej pojazdu wynika także z węgierskich przepisów prawnych. Podczas wdrażania programu spółka NTPS Plc. w każdym przypadku zapewni przewoźnikom odpowiedni okres karencji i możliwość, aby poznać i zastosować się do nowych czynności i usług.