Sposoby fakturowania

Poniżej zostały zamieszczone informacje dotyczące sposobów wystawiania faktur oraz wnioskowania o zwrot podatku VAT.

INFORMACJE DOTYCZĄCE FAKTUROWANIA
Wystawienie faktury każdorazowo następuje w sposób odpowiedni do rodzaju danego zgłoszenia oraz platformy sprzedażowej.

Nie zostaje wystawiona automatycznie faktura VAT w przypadku, gdy kupujący nie jest zarejestrowanym użytkownikiem systemu i kupuje bilet na daną relację przez portal www.hu-go.hu w sposób ad-hoc. Jeżeli osoba kupująca ad-hoc bilet na daną relację przez Internet, chce otrzymać fakturę VAT musi przed rozpoczęciem zakupu zarejestrować się w systemie. Po dokonaniu rejestracji system może wystawić fakturę stanowiącą dowód księgowy.

Tradycyjną (w formie papierowej) fakturę VAT otrzymuję się w sytuacji, gdy zakupu biletu na daną relację lub zasilenia konta dokonuje się w punkcie sprzedaży lub biurze obsługi klienta Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ Zrt.)  Prosimy o każdorazowe zgłaszanie zapotrzebowania przy kasie!

Fakturę elektroniczną (e-fakturę) otrzymuje kupujący w sytuacji, gdy jako zarejestrowany użytkownik systemu dokonuje zasilenia konta on-line, płacąc przelewem lub kartą bankową przez biuro obsługi klienta portalu  www.hu-go.hu

O zakupach elektronicznych:

Po uprzednim zasileniu konta, w ciężar zasilonego salda można zakupić bilet na daną relację lub za pomocą OBU można wysłać zgłoszenie dotyczące korzystania z płatnych odcinków drogi. W takim przypadku WYSTAWIANA JEST WYŁĄCZNIE faktura DOTYCZĄCA ZASILENIA SALDA.

Na później zakupione w ciężar salda bilety na daną relację oraz na przejechane z OBU kilometry nie wystawia się faktur.

 

Informacje dotyczące e-faktur:

Faktury elektroniczne nie wymagają dodatkowych zabiegów!

Po wydrukowaniu można je zarchiwizować, jeżeli zachodzi potrzeba posiadania dokumentów w formie papierowej.

 

E-faktury należy przechowywać w formie elektronicznej (zgodnie z § 169 obowiązujących przepisów ustawy o rachunkowości, czas określony przechowywania faktur elektronicznych to 8 lat), ponieważ do identyfikacji przez organy podatkowe wymagane są wyłącznie w tej formie. Należy zatem faktury zapisać na komputerze, ponadto są też dostępne na stronie internetowej, można je pobrać w dowolnej chwili.

 

Zwrot podatku VAT

Sposób odliczenia uprzednio naliczonego podatku VAT regulują przepisy § 125. ust. 1 lit. h) obowiązującej ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym: ”uprzednio naliczony VAT może zostać odliczony, jeżeli w sposób udokumentowany kwota została wydatkowana w związku z eksploatacją pojazdu, którego podatnik jest użytkownikiem, o dozwolonej masie całkowitej przekraczającej 3,5.”

Zwrot podatku VAT na Węgrzech w przypadku obcokrajowców regulują przepisy instrukcji 3014/2012 Narodowego Urzędu Podatkowo-Celnego .