Informacje o zasilaniu konta przelewem bankowym

Użytkownicy płatnych odcinków dróg swoje indywidualne konta bieżące mogą zasilać przelewem bankowym, a metoda ta jest zdecydowanie najwygodniejszym i najszybszym sposobem zasilenia konta.

Podczas zasilania konta użytkownika przelewem bankowy, prosimy o zwrócenie uwagi na poniższe wskazówki:

  • Przelewy należy wysyłać na konto bankowe NÚSZ Zrt. 10402166-49555557-57541313 (IBAN HU11 104021664955555757541313).
  • W tytule przelewu należy wpisać wyłącznie nr indywidualnego konta użytkownika które chcą Państwo zasilić (to umożliwia szybkie i automatyczne przetwarzanie przelewów).
  • Zaksięgowanie przelanych środków na indywidualnym koncie użytkownika następuje w dniu bankowym następującym po dniu zaksięgowania kwoty na wyżej wymienionym koncie bankowym NÚSZ*

 *np. w przypadku przelewu krajowego wysłanego we wtorek o godz. 12:00, kwota zostanie zaksięgowana na koncie bankowym NÚSZ jeszcze we wtorek, indywidualne konto użytkownika zostanie zatem zasilone w następnym dniu bankowym (w środę).

 

Jeżeli rubryka dotycząca tytułu przelewu nie zostanie wypełniona lub wypełniona zostanie w sposób inny niż wyżej wymieniony, NÚSZ– jeżeli będzie w stanie jednoznacznie zidentyfikować indywidualne konto użytkownika – dokona przeksięgowania środków w terminie do trzech dni bankowych. Jeżeli NÚSZ nie będzie w stanie w sposób jednoznaczny i nie budzący żadnych wątpliwości zidentyfikować indywidualnego konta bieżącego użytkownika, dokona zwrotu wpłaconych środków a kwota zostanie pomniejszona o koszty przelewu.

Powyższe kwestie zostały szczegółowo uregulowane w Ogólnych Warunkach Umowy  pkt. 4.2.7 lit. a) ust. iv.