Informacje o wprowadzeniu systemu

Wprowadzenie systemu pobierania opłaty drogowej proporcjonalnej do przejechanej odległości

Z dniem 1 lipca 2013 r. również i w naszej ojczyźnie został wprowadzony elektroniczny system pobierania opłaty drogowej, obejmujący od 1 grudnia 2013 r. wyznaczone odcinki dróg należących do węgierskiej sieci drogowej (autostrady, drogi szybkiego ruchu i drogi główne) o łącznej długości 6500 km. 

Nowy system spełnia wymagania technologiczne Unii Europejskiej oraz odpowiada wytycznym Europejskiej Usługi Opłaty Elektronicznej (EETS) (ustawa LXVII z 2013 r. o opłatach drogowych proporcjonalnych do przejechanej odległości na autostradach, drogach szybkiego ruchu i drogach głównych). Wysokość opłaty drogowej proporcjonalnej do przejechanej odległości zależy od rodzaju drogi, kategorii pojazdu (J2, J3, J4) oraz klasyfikacji ekologicznej pojazdu.

kategoria J2

Pojazdy ciężarowe o największej dopuszczalnej masie przekraczającej 3,5 tony z 2 osiami

kategoria J3

Pojazdy ciężarowe o największej dopuszczalnej masie przekraczającej 3,5 tony z 3 osiami

kategoria J4

Pojazdy ciężarowe o największej dopuszczalnej masie przekraczającej 3,5 tony z 4 osiami lub więcej

Do realizacji zadań związanych z pobieraniem opłat i dostarczaniem usług związanych z opłatą elektroniczną Rząd Węgierski wyznaczył firmę Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ Zrt.), która będzie również odgrywała ważną rolę w zakresie wsparcia kontroli.

 

Przyłączenie się do Europy z HU-GO

Ciągła poprawa sieci drogowej oraz ich bezpieczna eksploatacja wymaga poważnych nakładów finansowych, a jedynym sposobem finansowania jest pobieranie opłaty drogowej.  Stosowany dotychczas w naszym kraju system powszechnej e-winiety, tj. opłaty ustalanej wg określonego terminu, niestety nie był w stanie zabezpieczyć koniecznego zaplecza finansowania.

W przeciwieństwie system HU-GO oznacza wzrost dochodów z tytułu pobieranych opłat, który zapewni finansowanie napraw i modernizacji, utrzymania oraz eksploatacji sieci drogowej. Ponadto nowy system poboru opłat jest zgodny z zasadą „płaci użytkujący i zanieczyszczający”, dzięki któremu każdy płaci tylko za rzeczywiste korzystanie z sieci dróg podlegających opłacie oraz płaci proporcjonalnie do tego, na ile zanieczyszcza środowisko. Pobierania proporcjonalnej do przejechanej odległości opłaty drogowej zwiększa również przychód z międzynarodowego ruchu tranzytowego.

Zwiększony przychód uzyskany dzięki wprowadzonemu systemowi HU-GO ma przeznaczenie celowe, zgodnie z wymogami unijnymi może być wydatkowany wyłącznie w sektorze komunikacji i drogownictwa.  W świetle tego HU-GO pomaga dorównać do europejskich norm komunikacyjnych, równoważy koszty, a dodatkowo opłacalnym stanie się korzystanie z krótkich odcinków dróg - wraz z proporcjonalnym wzrostem kosztów firmy staną się zainteresowane tym, by stać się odpowiedzialnymi użytkownikami dróg.