Najbardziej typowe błędy związane z elektroniczną opłatą drogową

Zapoznaj się uważnie z najbardziej typowymi błędami popełnianymi przez użytkowników i unikaj ich podczas korzystania z sieci dróg płatnych.

  • W przypadku regulowania opłaty drogowej w formie biletu na daną relację, opłata winna być uregulowana zawsze z góry i opłacona przed rozpoczęciem trasy. W przypadku regulowania opłaty drogowej przy użyciu urządzenia pokładowego zgłoszenie jest automatyczne, ale należy kontrolować czy urządzenie się włącza, jego stan oraz czy na rachunku w systemie HU-GO są wystarczające do pokonania trasy środki.
  • W przypadku konieczności zjechania z zaplanowanej trasy z powodu remontów dróg lub wypadków, korzystanie z odcinka objazdu jest bezpłatne. Zwolnienie z opłaty odnosi się wyłącznie do wyznaczonego odcinka objazdu. Niezastosowanie się do powyższych i skorzystanie z innego odcinka drogi lub przy najbliższej możliwości nie powrócenie na wyznaczoną trasę stanowi nieuprawnione korzystanie z drogi.
  • W przypadku opłaty drogowej w formie biletu na daną relację, bilet uprawnia do korzystania z płatnych dróg dopiero po jego opłaceniu.  Plan trasy wydrukowany w KIOSK-u przed rozpoczęciem trasy należy opłacić w kasie. W przypadku planowania trasy on-line zarejestrowany użytkownik HU-GO trasę rozpocząć może po opłaceniu biletu z rachunku  prowadzonego w systemie, w przypadku zakupu ad-hoc natomiast po zaakceptowanej transakcji kartą kredytową. Należy pamiętać, że ważność biletu na daną relację kupionego ad-hoc zaczyna się z chwilą jego opłacenia Zakup w przedsprzedaży dostępny jest wyłącznie dla użytkowników zarejestrowanych.
  • Korzystając z urządzenia pokładowego należy pamiętać, aby na koncie użytkownika lub na urządzeniu pokładowym wpisana była zawsze właściwa ilość osi pojazdu (np. w chwili podłączenia lub odłączenia przyczepy). Tak samo ważne jest prawidłowe określenie klasy ekologiczności pojazdu.
  • Wykupując uprawnienie do korzystania z drogi przed uregulowaniem opłaty należy sprawdzić poprawność nr rejestracyjnego oraz oznaczenia kraju. W systemie e-opłat nie ma możliwości późniejszego, po nałożeniu mandatu, poprawienia nr rejestracyjnego i oznaczenia kraju.
  • Bilet na daną relację ważny jest wyłącznie na zaplanowaną trasę, w jednym kierunku i jednorazowo. Przy planowaniu trasy należy zwrócić uwagę na wyznaczanie punktu początkowego, punktów pośrednich oraz punktu docelowego.
  • Bilet na daną relację uprawnia wyłącznie do korzystania z zaplanowanej trasy. Zgodnie z przepisami prawa system kontroli nie może odstąpić od nałożenia kary nawet w tym przypadku, gdy przewoźnik korzysta z równoległej do autostrady innej drogi należącej do tańszej kategorii.
  • Bilet na daną relację uprawnia do korzystania wyłącznie z trasy zaplanowanej, korzystanie z innej niż zaplanowana i opłacona trasa jest niedozwolone. Zgodnie z przepisami prawa system kontroli nie może odstąpić od nałożenia kary nawet w tym przypadku, gdy przewoźnik korzysta z równoległej do autostrady innej drogi należącej do tańszej kategorii.
  • Bilet zakupiony przez niezarejestrowanego użytkownika ważny jest od momentu uregulowania opłaty do końca dnia następnego, bez możliwości zwrotu biletu. Zarejestrowany użytkownik (w przypadku zleceń transportowych możliwych do zaplanowania) może wykupić bilet na daną relację w przedsprzedaży na 30 dni przed planowaną trasą, ważny jest od godz. 00:00 pierwszego dnia do godz. 24:00 dnia następnego. Bilet zakupiony w taki sposób może zostać zwrócony do 24 godzin przed rozpoczęciem zaplanowanej ważności.