Obliczanie wysokości opłat

Wielkość opłaty proporcjonalnej do przejechanej odległości została ustalona zgodnie z wymogami Unii Europejskiej (rozporządzenie 25/2013 (V.31) Ministra Rozwoju Narodowego w sprawie wysokości opłat drogowych i drogach podlegających opłatom) i zależy od kategorii drogi (droga szybkiego ruchu lub droga główna), długości odcinka drogi, kategorii pojazdu (J2, J3, J4) oraz klasyfikacji ekologicznej (emisyjnej) pojazdu.

Na podstawie poniższej tabeli można określić do jakiej kategorii pojazd się zalicza – odpowiednio do ilości osi w pojeździe.

 

Kategorie

kategoria J2

Pojazdy ciężarowe o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony z dwoma osiami

kategoria J3

Pojazdy ciężarowe o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony z trzema osiami

kategoria J4

Pojazdy ciężarowe o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony z czterema osiami lub więcej

 

Opłata drogowa brutto (HUF / km)*

 

Kategoria

kategoria J2

kategoria J3

kategoria J4

Kategoria drogi

Droga szybkiego ruchu

Droga główna

Droga szybkiego ruchu

Droga główna

Droga szybkiego ruchu

Droga główna

Klasyfikacja ekologiczna

A ≥ EURO V

61.4

26.186.1245.22133.3383.16

B = EURO II – EURO IV

72.23

30.71

101.3253.2156.8697.83

C ≤ EURO I

83.06

35.32

116.5261.18188.23117.4

* Na podstawie rozporządzenia nr 25/2013 (V.31) Narodowego Ministerstwa Rozwoju. Ważne od 15. 10. 2022 roku.

 

Klasy zaszeregowania pod względem ochrony środowiska

Współczynniki różnicujące według klas emisyjności EURO pojazdów dla ustalania wysokości stawek opłat drogowych: 

 

A

B

C

1

Kategoria emisyjności pojazdu

Kategoria opłat J2-J3

Kategoria opłat  J4

2

Kategoria A

0,85

0,85

3

Kategoria B

1,0

1,0

4

Kategoria C

1,15

1,2

* Na podstawie załącznika nr 1 rozporządzenia Rządu nr 209/2013 roku (VI.18).