Zmiany w systemie HU-GO od dnia 1 stycznia 2024 roku!

Od dnia 1 stycznia 2024 roku w istotnej mierze zmienia się działający na Węgrzech system elektronicznego poboru opłat drogowych HU-GO.

Zmiany w systemie elektronicznych opłat drogowych

Rozporządzenie Ministra Technologii i Przemysłu nr 19/2022 (IX 19) w sprawie zmiany niektórych rozporządzeń ministerialnych związanych z uiszczaniem opłat drogowych zmieniło rozporządzenie Narodowego Ministerstwa Rozwoju nr 25/2013 (V 31) w sprawie stawek opłat drogowych i dróg płatnych. Zgodnie z tym stawki opłat drogowych zmieniają się od dnia 15 października 2022 roku.

Zmiany w systemie elektronicznych opłat drogowych HU-GO ważne od dnia 1 stycznia 2022 roku

Minister odpowiedzialny za innowacje i technologie swoim rozporządzeniem ITM nr 61/2021 (22.XII.) zmienił rozporządzenie NFM nr 25/2013 (31.V.) o stawkach opłat drogowych i o drogach objętych opłatą drogową.

Zmiany stawek elektronicznej opłaty drogowej od dnia 1 stycznia 2022 roku

Na podstawie postanowień rozporządzenia Rządu nr 209/2013 ( 18. VI.) mówiącego o wykonaniu przepisów ustawy nr LXVII z 2013 roku o proporcjonalnych do przebytej drogi opłatach za korzystanie z autostrad, dróg ekspresowych i dróg głównych, od dnia 1 stycznia 2022 roku stawki opłat w systemie elektronicznego poboru opłat drogowych kształtują się następująco.

Zmiany w elektronicznym systemie poboru opłat drogowych HU-GO

Ustawa nr LXVII z 2013 roku o opłatach za korzystanie z autostrad, dróg ekspresowych oraz dróg głównych proporcjonalnych do długości przebytej drogi uległa zmianie w wielu punktach. Zmiany wchodzą w życie w dwóch różnych terminach.