Contract terminates between ITineris Informatikai Kft. and National Toll Payment Services Plc.

Effective as of 21 June 2021, ITineris Informatikai Kft. has terminated its individual data reporting agreement concluded with National Toll Payment Services Plc. (NTPS Plc.) on 17 June 2013.

Uwaga przewoźnicy! Na Węgrzech zaostrzeniu uległy zasady związane z deklaracją kategorii środowiskowej pojazdów

Od dnia 1 lipca 2021 roku National Toll Payment Services Plc. (NTPS Plc.) automatycznie zaszereguje do najgorszej kategorii środowiskowej pojazdy ciężarowe, zarejestrowane za granicą, o łącznej masie przekraczającej 3,5 tony, zarejestrowane w systemie HU-GO, co do których przewoźnicy nie będą w stanie w wiarygodny sposób potwierdzić klasyfikacji środowiskowej ich pojazdu.

Zmiany w systemie elektronicznego poboru opłat drogowych HU-GO

Minister odpowiedzialny za innowacje i technologie swoim rozporządzeniem nr ITM 20/2021 (23 IV) zmienił rozporządzenie NFM nr 25/2013 (31 V) o wymiarze opłat drogowych i o drogach objętych opłatą drogową.

NTPS Plc. will re-open its customer service offices from Monday.

As a result of the gradual easing of the government-mandated restrictions caused by the coronavirus pandemic, in accordance with Resolution No. 1/2021. (IV. 6.) of the Minister of the Interior and Government Decree No. 144/2021. (III. 27.), National Toll Payment Services Plc. (NTPS Plc.) will re-open their customer service offices from 19 April 2021 (Monday).

To HU-GO customers: Please check your tax number

NTPS Plc. requests that all of its HU-GO customers accurately submit their tax number.