Zmiany w systemie HU-GO od dnia 1 stycznia 2024 roku!

Od dnia 1 stycznia 2024 roku w istotnej mierze zmienia się działający na Węgrzech system elektronicznego poboru opłat drogowych HU-GO.

Zmiany dotyczą wszystkich elementów i uczestników systemu HU-GO, między innymi:

-   zmianie ulegają elementy opłaty drogowej (opłata za koszty zewnętrzne, opłata infrastrukturalna) oraz sposób naliczania opłaty,

-   rozszerzony został krąg odcinków dróg objętych opłatą,

-   w odniesieniu do pojazdów o pięciu lub większej liczbie osi wprowadza się nową kategorię pojazdów oraz więcej nowych środowiskowych kategorii emisyjnych (o niskiej emisji, bez emisyjny),

-   w istotnym zakresie zmieniają się możliwości wnoszenia opłaty drogowej (np. tylko drogą elektroniczną, na stronie hu-go.hu będzie możliwe doładowanie salda i zakup biletu relacyjnego, w gotówce lub osobiście już nie)

-   zmieni się tryb fakturowania, oraz

-   zmieni się również panel użytkownika systemu HU-GO!

Wyszczególniona lista nie jest pełna!

Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj - nemzetiutdij.hu

Z uwagi na zakres, liczbę i złożony charakter wprowadzanych zmian prosimy, aby śledzić na bieżąco nasze ciągle aktualizowane komunikaty informacyjne, dostępne na naszej stronie internetowej nemzetiutdij.hu w punkcie menu Zmiany 2024 (E-opłaty drogowe/Zmiany 2024)!

Od tej chwili oficjalne informacje na temat systemu e-opłaty będą dostępne na oficjalnej stronie internetowej NTPS Plc. pod adresem nemzetiutdij.hu, natomiast internetowa strona hu-go.hu przeznaczona będzie wyłącznie dla załatwiania spraw związanych z wnoszeniem opłat drogowych, zarządzaniem bieżącymi rachunkami HU-GO, doładowaniem sald oraz zakupem biletów relacyjnych.

Prosimy, aby w celu zapobiegania nieuprawnionemu korzystaniu z dróg i ewentualnym grzywnom, każdy z naszych klientów wykonał na swoim profilu HU-GO do końca miesiąca czynności, których załatwienie będzie możliwe w grudniu 2023 roku!

Oczywiście w przypadku wątpliwości stoimy do Twojej dyspozycji na naszych dotychczasowych kanałach obsługi klienta!

Niniejszym dziękujemy za Twoją współpracę!