Zmiany w systemie elektronicznych opłat drogowych

Rozporządzenie Ministra Technologii i Przemysłu nr 19/2022 (IX 19) w sprawie zmiany niektórych rozporządzeń ministerialnych związanych z uiszczaniem opłat drogowych zmieniło rozporządzenie Narodowego Ministerstwa Rozwoju nr 25/2013 (V 31) w sprawie stawek opłat drogowych i dróg płatnych. Zgodnie z tym stawki opłat drogowych zmieniają się od dnia 15 października 2022 roku.

Zmiany w systemie elektronicznych opłat drogowych HU-GO ważne od dnia 1 stycznia 2022 roku

Minister odpowiedzialny za innowacje i technologie swoim rozporządzeniem ITM nr 61/2021 (22.XII.) zmienił rozporządzenie NFM nr 25/2013 (31.V.) o stawkach opłat drogowych i o drogach objętych opłatą drogową.

Zmiany stawek elektronicznej opłaty drogowej od dnia 1 stycznia 2022 roku

Na podstawie postanowień rozporządzenia Rządu nr 209/2013 ( 18. VI.) mówiącego o wykonaniu przepisów ustawy nr LXVII z 2013 roku o proporcjonalnych do przebytej drogi opłatach za korzystanie z autostrad, dróg ekspresowych i dróg głównych, od dnia 1 stycznia 2022 roku stawki opłat w systemie elektronicznego poboru opłat drogowych kształtują się następująco.

Zmiany w elektronicznym systemie poboru opłat drogowych HU-GO

Ustawa nr LXVII z 2013 roku o opłatach za korzystanie z autostrad, dróg ekspresowych oraz dróg głównych proporcjonalnych do długości przebytej drogi uległa zmianie w wielu punktach. Zmiany wchodzą w życie w dwóch różnych terminach.

Contract terminates between ITineris Informatikai Kft. and National Toll Payment Services Plc.

Effective as of 21 June 2021, ITineris Informatikai Kft. has terminated its individual data reporting agreement concluded with National Toll Payment Services Plc. (NTPS Plc.) on 17 June 2013.