Co to jest urządzenie pokładowe?


Urządzenie pokładowe to narzędzie monitorujące oparte na nawigacji satelitarnej GPS, zamontowane wcześniej w pojeździe przez firmę logistyczną lub nowe urządzenie zakupione przez użytkownika. Urządzenie monitoruje odcinki drogi pokonane przez pojazd oraz przekazuje informacje do firmy świadczącej usługi monitoringu.

Urządzenie pokładowe może być:

  • wbudowane (do nabycia u wybranego pośrednika, montowane przez  uprawnionego specjalistę)
  • zamontowane (montowane w dowolnym pojeździe, własnoręcznie w przeciągu 10 minut, zasilane z gniazdka/zapalniczki 12 V).

W przypadku regularnego użytkowania odcinków dróg podlegających opłacie polecamy składanie zeznań drogowych za pośrednictwem urządzenia pokładowego.  Potrzebne do tego urządzenia pokładowe zabezpieczają między innymi posiadające z Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ Zrt.) umowy firmy  (tzw. pośrednicy) świadczące usługi monitorowania flot pojazdów.

Użytkownicy posiadający urządzenia pokładowe,

powinni sprawdzić listę firm świadczących usługi monitorowania flot pojazdów >> lub zwrócić się z zapytaniem osobiście do operatora floty. W przypadku, gdy usługodawca jest pośrednikiem posiadającym umowę z NÚSZ Zrt., tj. figuruje na liście, urządzenie może zostać zarejestrowane.

Użytkownicy nie posiadający urządzenia pokładowego, bądź posiadający umowę z firmą monitorującą flotę nie figurującą na liście,

mogą zakupić urządzenie pokładowe w wyznaczonych punktach sprzedaży oraz u pośredników posiadających umowę z NÚSZ Zrt.. Urządzenia pokładowe za pośrednictwem których można złożyć zeznanie drogowe mogą zabezpieczyć wyłącznie te firmy świadczące usługi monitorowania flot pojazdów, które zawarły umowę współpracy z NÚSZ Zrt..


Zakrycie lub blokowanie w jakikolwiek sposób urządzenia pokładowego jest niezgodne z prawem i następstwem takiego postępowania jest kara grzywny.