Gdzie można nabyć urządzenie pokładowe?

Jeżeli użytkownik nie posiada urządzenia pokładowego lub zawarł umowę z usługodawcą nie będącym na wymienionej liście, może nabyć urządzenie pokładowe w wyznaczonych punktach sprzedaży oraz u usługodawców monitorowania flot pojazdów posiadających umowy z Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ Zrt.). Urządzenia pokładowe umożliwiające sporządzenie zeznania mogą zapewnić wyłącznie ci operatorzy flot, którzy posiadają w tym zakresie umowę współpracy z Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ Zrt.)

 

Listę pośredników posiadających umowę z NÚSZ Zrt. można znaleźć pod punktem menu "Operatorzy flot "

Adresy biur obsługi klienta oraz punktów sprzedaży można znaleźć pod punktem menu "Mapa".

Aby móc włączyć do użytkowania zakupione urządzenia pokładowe do zamontowania, podczas rejestracji należy podać jego numer identyfikacyjny.