Zmeny v systéme elektronického výberu mýta HU-GO od 1. januára 2021

Cena za e-mýto sa stane vypočítateľnou

Zmeny v systéme elektronického výberu mýta HU-GO

Minister zodpovedný za inovácie a technológie vo svojom nariadení č. 41/2020. (XI. 13.) ITM pozmenil nariadenie o rozsahu cestného mýta a o cestách s povinnosťou platby mýta číslo 25/2013. (V. 31.) NFM.

Zmeny v systéme elektronického výberu mýta HU-GO

Vláda prostredníctvom nariadenia vlády číslo 466/2020. (X. 27.) modifikovala nariadenie vlády číslo 209/2013. (VI. 18.) o výkone zákona č. LXVII. z roku 2013 o poplatku uhrádzaného v pomere k vykonanej ceste za použitie diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest prvej triedy.

Toll payable at Győr instead of the Vámosszabadi border crossing point as of Wednesday

As of 10 p.m. on 13 October 2020 (Tuesday), the cooperating partner of National Toll Payment Services Plc. (NTPS Plc.) at the Vámosszabadi Border Crossing Point will discontinue its activities, meaning that from this point in time, purchase of e-vignettes or payment of the HU-GO electronic toll will no longer be possible at this particular border crossing point.

Information on the new section of Motorway M4

A new section of Motorway M4 between Berettyóújfalu and Nagykereki (country border) has recently been officially opened to traffic.