Zmeny v systéme elektronického výberu mýta HU-GO od 1. januára 2021

Cena za e-mýto sa stane vypočítateľnou

Nariadenie vlády č. 209/2013. (VI. 18.) nadobudlo právoplatnosť dňa 26. novembra 2020. Na základe výpočtu ceny mýta určeného v platnom nariadení budú od 1. januára 2021 platné poplatky uhrádzané v pomere k vykonanej ceste uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Kategória mýta

Kategória ochrany životného prostredia

Rýchlostná cesta
[HUF/km]

Cesta prvej triedy
[HUF/km]

J2

C

68,49

29,13

B

59,56

25,33

A

50,63

21,53

J3

C

96,09

50,45

B

83,56

43,87

A

71,03

37,29

J4

C

155,22

96,82

B

129,35

80,68

A

109,95

68,58

Cena je v každom prípade brutto cena, spolu s DPH.

Digitálne podpísaná vyhláška je dostupná tu.