Čo je to palubné zariadenie?

Palubné zariadenie je GPS sledovacie zariadenie, namontovaný logistickými operátormi do vozidiel už predtým, alebo nanovo zakúpený používateľom. Zariadenie je schopné sledovať prejdenú trasu vozidla, a sprostredkovať túto informáciu logistickému operátorovi.

Palubné zariadenie mőže byť:

  • pevne inštalované (dá sa zakúpiť u vybraného poskytovateľa, inštaluje sa pomocou odborníkov)
  • namontovateľné (namontovateľné vlastnoručne za 10 minút do akéhokoľvek vozidla, je napájané cez 12 V zásuvku / cigaretový zapaľovač).

Ak používate spoplatnené úseky často, navrhujeme spősob platby prostredníctvom palubného zariadenia. K tomu Vám palubné zariadenia zabezpečujú zmluvní partneri Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ Zrt.) – firmy, poskytujúce služby sledovania vozidiel (tzv. sprostredkovatelia).

Ak už máte palubné zariadenie,

pozrite si zoznam sprostredkovatelia, alebo sa informujte priamo u svojho poskytovateľa. V prípade, že Váš poskytovateľ má uzavretú zmluvu s NÚSZ Zrt., t.j. nachádza sa v zozname, mőžete svoje palubné zariadenie zaregistrovať v systéme.

Ak ešte nemáte palubné zariadenie, alebo Váš poskytovateľ služby sledovania vozidiel sa nenachádza v spomínanom zozname,

palubné zariadenie vhodné na vykazovanie si mőžete zakúpiť na vyznačených distribučných miestach, alebo u poskytovateľoch služby sledovania vozidiel, ktorí majú uzavretú zmluvu s Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. Palubné zariadenie vhodné na vykazovanie Vám mőžu zabezpečiť tí poskytovatelia služby sledovania vozidiel, ktorí majú s NÚSZ Zrt. uzavretú zmluvu o spoluúčinkovaní vo vykazovaní.

Akékoľvek zakrytie, zablokovanie palubného zariadenia sa považuje za porušenie zákona a má za následok automatické pokutovanie.