Kde si mőžem zaobstarať palubné zariadenie?

Ak ešte nemáte palubné zariadenie, alebo Váš poskytovateľ služby sledovania vozidiel sa nenachádza v spomínanom zozname, palubné zariadenie vhodné na vykazovanie si mőžete zakúpiť na vyznačených distribučných miestach, alebo u poskytovateľoch služby sledovania vozidiel, ktorí majú uzavretú zmluvu s Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. Palubné zariadenie vhodné na vykazovanie Vám mőžu zabezpečiť tí poskytovatelia služby sledovania vozidiel, ktorí majú s NÚSZ Zrt. uzavretú zmluvu o spoluúčinkovaní vo vykazovaní.

Zoznam poskytovateľov, ktorí majú uzavretú zmluvu s NÚSZ Zrt. nájdete pod odkazom "Poskytovatelia služby sledovania vozidiel".

Adresy zákazníckych centier a distribučných miest nájdete pod odkazom "Mapa".

Pri registrácii musíte zadať identifikačné číslo zakúpeného namontovateľného palubného zariadenia k tomu, aby ste ho mohli používať.