Zmeny HU-GO od 1. januára 2024!

Od 1. januára 2024. prechádza elektronický systém výberu mýta HU-GO v Maďarsku zásadnými zmenami.

Zmeny v systéme elektronického mýta

Vyhláškou ministra pre technológie a priemysel č. 19/2022. (IX. 19.) ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré ministerské vyhlášky o úhrade cestného mýta bola zmenená vyhláška číslo 25/2013. (V. 31.) NFM o miere a o cestách s povinnosťou úhrady mýta číslo 25/2013. (V. 31.) NFM. To znamená, že sa od 15. októbra 2022. zmení sadzba mýta.

Zmeny v systéme elektronického výberu mýta HU-GO od 1. januára 2022

Minister zodpovedný za inovácie a technológie vo svojom nariadení číslo 61/2021. (XII. 22.) ITM pozmenil nariadenie o rozsahu cestného mýta a o cestách s povinnosťou platby mýta číslo 25/2013. (V. 31.) NFM.

Zmeny v systéme elektronického výberu mýta HU-GO od 1. januára 2022

Na základe záležitostí uvedených vo Vládnom nariadení č. 1209/2013. (VI. 18.) o implementácii zákona č. LXVII z roku 2013 o poplatkoch za používanie diaľnic, rýchlostných ciest a hlavných ciest v pomere k prejdenej vzdialenosti sa od 1. januára 2022 budú ceny v systéme elektronického mýta vyvíjať nasledovne.

Zmeny v systéme elektronického výberu mýta HU-GO

Na viacerých miestach bol zmenený zákon z roku 2013 č. LXVII. o poplatkoch za používanie diaľnic, rýchlostných ciest a hlavných ciest v pomere k prejdenej vzdialenosti. Zmeny nadobudnú právoplatnosť v dvoch rôznych termínoch.