Zmeny v systéme elektronického výberu mýta HU-GO

Vláda prostredníctvom nariadenia vlády číslo 466/2020. (X. 27.) modifikovala nariadenie vlády číslo 209/2013. (VI. 18.) o výkone zákona č. LXVII. z roku 2013 o poplatku uhrádzaného v pomere k vykonanej ceste za použitie diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest prvej triedy.

Nové nariadenie nadobudne právoplatnosť dňa 26. novembra 2020.

Nariadenie prináša zmenu v definícii poplatku uhrádzaného v pomere k vykonanej ceste

Text Nariadenia vlády číslo 209/2013. (VI. 18.) platný odo dňa 26. novembra 2020 je dostupný tu.