Informácie o nabití účtu bankovým prevodom

Používatelia ciest majú možnosť aj na nabitie svojho individuálneho bežného účtu bankovým prevodom, čo je jedným z najpohodlnejších a najrýchlejších spősobov nabíjania účtu.

Informácia ohľadne palubného zariadenia

Vážený používateľ! 

Upozorňujeme Vás, že vykazovanie používania cesty je v Maďarsku možné iba prostredníctvom palubných zariadení ďalej uvedených auditovaných sprostredkovateľov. Auditovanie sprostredkovateľov prebieha priebežne, takže na webovej stránke sa onedlho objavia mená i ďalších prevádzkovateľov. Vykazovanie a úhrada mýta cez palubné zariadenie sprostredkovateľa, ktorý sa nenachádza v zozname, v systéme HU-GO nie je možné. Pri prejazde cez mýtnu bránu mőžu zariadenia iných prevádzkovateľov vydať zvukový signál, ktorý však NEZNAMENÁ stiahnutie peňazí z účtu.

Systém sa stabilizoval

Systém elektronického výberu mýta po útoku s cieľom preťaženia v pondelok ráno sa opäť stabilizoval.

ÁAK Zrt. integruje do systému čoraz viac distribučných miest, vďaka tomu je distribučné pokrytie čoraz lepšie, takže nemusíte dlho hľadať, aby ste mohli svoje oprávnenie na použivanie cesty zakúpiť aj bez internetového prístupu. Popri tom sa rozširuje aj sieť kioskov a distribútorov, čo znamená aj čoraz kvalitnejšiu obsluhu.

Nové informácie o systéme

Vážený vodič nákladného vozidla! 

Skončilo sa prerušenie prevádzky 1. júla 2013 medzi 07:30-10:00, nariadené ÁAK Zrt. ako orgánom elektronického výberu mýta HU-GO. Preto od 10:00 hod. je opäť povinná úhrada mýta na všetkých spoplatnených cestách pre nákladné motorové vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3,5 t.

Registrácia palubného zariadenia

Vážený používateľ!

Od dnešného dňa mőžete svoje palubné zariadenie priradiť k Vášmu nákladnému vozidlu, ak Váš poskytovateľ služby sledovania vozidiel sa nachádza v zozname auditovaných sprostredkovateľov. To mőžete urobiť nasledovným spősobom: prihláste sa do svojho používateľského účtu na stránke www.hu-go.hu, vyhľadajte 12-ciferné identifikačné číslo a PIN kód palubného zariadenia, potom ich priraďte k zodpovedajúcemu vozidlu.