Nové informácie o systéme

Vážený vodič nákladného vozidla! 

Skončilo sa prerušenie prevádzky 1. júla 2013 medzi 07:30-10:00, nariadené ÁAK Zrt. ako orgánom elektronického výberu mýta HU-GO. Preto od 10:00 hod. je opäť povinná úhrada mýta na všetkých spoplatnených cestách pre nákladné motorové vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3,5 t.

Registrácia palubného zariadenia

Vážený používateľ!

Od dnešného dňa mőžete svoje palubné zariadenie priradiť k Vášmu nákladnému vozidlu, ak Váš poskytovateľ služby sledovania vozidiel sa nachádza v zozname auditovaných sprostredkovateľov. To mőžete urobiť nasledovným spősobom: prihláste sa do svojho používateľského účtu na stránke www.hu-go.hu, vyhľadajte 12-ciferné identifikačné číslo a PIN kód palubného zariadenia, potom ich priraďte k zodpovedajúcemu vozidlu.