Outage of online purchasing on 15th of September

Dear Customers,

We kindly inform you that on the 15th of September from 01:00 am. to 02:30 am. OTP Bank’s card system (OTP VPOS) will be out of order because of the propsed maintanance of it.

Outage of online purchasing

Užitočné informácie ohľadne nákupu lístku oprávňujúceho používanie cestných komunikácií na území Maď

Nový elektronický mýtny systém na cestných komunikácií, HU-GO, ktorý bol zavedený 1. júla 2013, je založený na základe ujazdených kilometrov a zásadne sa odlišuje od predchádzajúceho systému úhrady mýta formou e-známok, platných na určité časové obdobie. V novom systéme HU-GO si užívateľ mőže zvoliť dva spősoby úhrady mýta: buď si zakúpi lístok platný na trasu do cieľovej stanice alebo použije palubnú prístrojovú jednotku.  

Informácie o zmene Pravidiel cestnej premávky

Dňom 1. júla 2013 sa zmenil § 48. (14)-(17) Pravidiel cestnej premávky podľa nasledovných:

Informácie o vrátení DPH

V systéme elektronického výberu mýta na základe prejdenej vzdialenosti (HU-GO) je úhrada mýta možná dvoma spősobmi: