Mőžete si pozrieť úplný zoznam zákazníckych centier

Vážený používateľ!

1. júla sa otvorili všetky zákaznícke centrá Štátnej spoločnosti pre správu diaľníc (Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ Zrt.)).

Údaje pre oznámenie

Vážený používateľ!

Vaše pripomienky ohľadne systému mőžete poslať na adresu elektronickej zákazníckej podpory HU-GO (ugyfel@hu-go.hu). Ak chcete využiť túto možnosť, pre uľahčenie poskytnutia odpovede Vás prosíme o zadanie nasledujúcich údajov:

Informácie o nabití účtu bankovým prevodom

Používatelia ciest majú možnosť aj na nabitie svojho individuálneho bežného účtu bankovým prevodom, čo je jedným z najpohodlnejších a najrýchlejších spősobov nabíjania účtu.

Informácia ohľadne palubného zariadenia

Vážený používateľ! 

Upozorňujeme Vás, že vykazovanie používania cesty je v Maďarsku možné iba prostredníctvom palubných zariadení ďalej uvedených auditovaných sprostredkovateľov. Auditovanie sprostredkovateľov prebieha priebežne, takže na webovej stránke sa onedlho objavia mená i ďalších prevádzkovateľov. Vykazovanie a úhrada mýta cez palubné zariadenie sprostredkovateľa, ktorý sa nenachádza v zozname, v systéme HU-GO nie je možné. Pri prejazde cez mýtnu bránu mőžu zariadenia iných prevádzkovateľov vydať zvukový signál, ktorý však NEZNAMENÁ stiahnutie peňazí z účtu.

Systém sa stabilizoval

Systém elektronického výberu mýta po útoku s cieľom preťaženia v pondelok ráno sa opäť stabilizoval.

ÁAK Zrt. integruje do systému čoraz viac distribučných miest, vďaka tomu je distribučné pokrytie čoraz lepšie, takže nemusíte dlho hľadať, aby ste mohli svoje oprávnenie na použivanie cesty zakúpiť aj bez internetového prístupu. Popri tom sa rozširuje aj sieť kioskov a distribútorov, čo znamená aj čoraz kvalitnejšiu obsluhu.