Zmeny v systéme elektronického mýta

Vyhláškou ministra pre technológie a priemysel č. 19/2022. (IX. 19.) ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré ministerské vyhlášky o úhrade cestného mýta bola zmenená vyhláška číslo 25/2013. (V. 31.) NFM o miere a o cestách s povinnosťou úhrady mýta číslo 25/2013. (V. 31.) NFM. To znamená, že sa od 15. októbra 2022. zmení sadzba mýta.

Zmeny v systéme elektronického výberu mýta HU-GO od 1. januára 2022

Minister zodpovedný za inovácie a technológie vo svojom nariadení číslo 61/2021. (XII. 22.) ITM pozmenil nariadenie o rozsahu cestného mýta a o cestách s povinnosťou platby mýta číslo 25/2013. (V. 31.) NFM.

Zmeny v systéme elektronického výberu mýta HU-GO od 1. januára 2022

Na základe záležitostí uvedených vo Vládnom nariadení č. 1209/2013. (VI. 18.) o implementácii zákona č. LXVII z roku 2013 o poplatkoch za používanie diaľnic, rýchlostných ciest a hlavných ciest v pomere k prejdenej vzdialenosti sa od 1. januára 2022 budú ceny v systéme elektronického mýta vyvíjať nasledovne.

Zmeny v systéme elektronického výberu mýta HU-GO

Na viacerých miestach bol zmenený zákon z roku 2013 č. LXVII. o poplatkoch za používanie diaľnic, rýchlostných ciest a hlavných ciest v pomere k prejdenej vzdialenosti. Zmeny nadobudnú právoplatnosť v dvoch rôznych termínoch.

Contract terminates between ITineris Informatikai Kft. and National Toll Payment Services Plc.

Effective as of 21 June 2021, ITineris Informatikai Kft. has terminated its individual data reporting agreement concluded with National Toll Payment Services Plc. (NTPS Plc.) on 17 June 2013.