NTPS Plc.’s South Pest Customer Service Point about to be refurbished

As of 13 September 2021 (Monday), refurbishment works are going to take place at the South Pest Customer Service Point of the National Toll Payment Services Plc. (NTPS Plc.). The works are expected to take 3 weeks during which in-person customer service is going to be temporarily suspended at the office.

Zmeny v systéme elektronického výberu mýta HU-GO

Na viacerých miestach bol zmenený zákon z roku 2013 č. LXVII. o poplatkoch za používanie diaľnic, rýchlostných ciest a hlavných ciest v pomere k prejdenej vzdialenosti. Zmeny nadobudnú právoplatnosť v dvoch rôznych termínoch.

Contract terminates between ITineris Informatikai Kft. and National Toll Payment Services Plc.

Effective as of 21 June 2021, ITineris Informatikai Kft. has terminated its individual data reporting agreement concluded with National Toll Payment Services Plc. (NTPS Plc.) on 17 June 2013.

Dopravcovia, pozor! V Maďarsku sa sprísňujú pravidlá určovania environmentálnej kategórie

National Toll Payment Services Plc. (NTPS Plc.) Od 1. júla 2021 automaticky klasifikuje do najhoršej environmentálnej kategórie tie nákladné vozidlá registrované v systéme HU-GO s celkovou hmotnosťou vozidla vyššou ako 3,5 tony, registrované zahraničí, ktorých environmentálne hodnotenie dopravcovia nemôžu dôveryhodne preukázať.

Zmeny v systéme elektronického výberu mýta HU-GO

Minister zodpovedný za inovácie a technológie vo svojom nariadení č. 20/2021. (IV. 23.) ITM pozmenil nariadenie o rozsahu cestného mýta a o cestách s povinnosťou platby mýta číslo 25/2013. (V. 31.) NFM.