Outage of online purchasing

Užitočné informácie ohľadne nákupu lístku oprávňujúceho používanie cestných komunikácií na území Maď

Nový elektronický mýtny systém na cestných komunikácií, HU-GO, ktorý bol zavedený 1. júla 2013, je založený na základe ujazdených kilometrov a zásadne sa odlišuje od predchádzajúceho systému úhrady mýta formou e-známok, platných na určité časové obdobie. V novom systéme HU-GO si užívateľ mőže zvoliť dva spősoby úhrady mýta: buď si zakúpi lístok platný na trasu do cieľovej stanice alebo použije palubnú prístrojovú jednotku.  

Informácie o zmene Pravidiel cestnej premávky

Dňom 1. júla 2013 sa zmenil § 48. (14)-(17) Pravidiel cestnej premávky podľa nasledovných:

Informácie o vrátení DPH

V systéme elektronického výberu mýta na základe prejdenej vzdialenosti (HU-GO) je úhrada mýta možná dvoma spősobmi:

Mőžete si pozrieť úplný zoznam zákazníckych centier

Vážený používateľ!

1. júla sa otvorili všetky zákaznícke centrá Štátnej spoločnosti pre správu diaľníc (Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ Zrt.)).