Nové informácie o systéme

Vážený vodič nákladného vozidla! 

Skončilo sa prerušenie prevádzky 1. júla 2013 medzi 07:30-10:00, nariadené ÁAK Zrt. ako orgánom elektronického výberu mýta HU-GO. Preto od 10:00 hod. je opäť povinná úhrada mýta na všetkých spoplatnených cestách pre nákladné motorové vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3,5 t.

ÁAK Zrt. ako prevádzkovateľ systému elektronického výberu mýta HU-GO nariadil 1. júla 2013 od 07:30 do 10:00 opäť prerušenie prevádzky. K vyhláseniu prerušenia prevádzky došlo na základe ods. (2) § 9. nariadenia vlády č. 209/2013. (VI. 18.), ktorým sa vykonáva zákon č. LXVII z r. 2013 o poplatku za používanie diaľníc, ciest pre motorové vozidlá a ciest 1. triedy podľa prejdenej vzdialenosti. Na základe toho mőžu nákladné motorové vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3,5 t všetky spoplatnené cesty používať bezplatne.