Informácia ohľadne palubného zariadenia

Vážený používateľ! 

Upozorňujeme Vás, že vykazovanie používania cesty je v Maďarsku možné iba prostredníctvom palubných zariadení ďalej uvedených auditovaných sprostredkovateľov. Auditovanie sprostredkovateľov prebieha priebežne, takže na webovej stránke sa onedlho objavia mená i ďalších prevádzkovateľov. Vykazovanie a úhrada mýta cez palubné zariadenie sprostredkovateľa, ktorý sa nenachádza v zozname, v systéme HU-GO nie je možné. Pri prejazde cez mýtnu bránu mőžu zariadenia iných prevádzkovateľov vydať zvukový signál, ktorý však NEZNAMENÁ stiahnutie peňazí z účtu.

 Auditovaní sprostredkovatelia