Zmeny v systéme elektronického výberu mýta HU-GO

Minister zodpovedný za inovácie a technológie vo svojom nariadení č. 41/2020. (XI. 13.) ITM pozmenil nariadenie o rozsahu cestného mýta a o cestách s povinnosťou platby mýta číslo 25/2013. (V. 31.) NFM.

Na základe nariadenia v rámci elektronického systému vyberania mýta HU-GO sa stane spoplatneným medzi inými úsek diaľnice č. M4 medzi diaľnicou M35 a hraničným priechodom Nagykerek, úsek rýchlostnej cesty č. M25 medzi Maklárom a uzlovým bodom Eger-juh, úsek rýchlostnej cesty č. M44 medzi Kondoros a Békéscsaba a počiatočný úsek rýchlostnej cesty M76 s dĺžkou skoro 5 km. Zmena nariadenia prináša zmeny povinnosti platby mýta v prípade viacerých úsekov rýchlostných ciest.

O cestách, cestných úsekoch s povinnosťou úhrady v systéme sa môžete dozvedieť v nariadení 25/2013. (V. 31.) NFM, ktoré nadobudlo platnosť dňa 16.novembra 2020.