NTPS Plc.’s measures related to bank card abuse

In order to prevent abuse, NTPS Plc. has decided to implement the following measures

Menia sa Všeobecné zmluvné podmienky, vzťahujúce sa na systém e-mýta

Najdôležitejšie zmeny Všeobecných zmluvných podmienok (ďalej len VZP) používaných spoločnosťou NTPS Plc., platné od 3. februára 2019 sú nasledujúce.

Zmeny v systéme vyberania elektronického mýta v Maďarsku v roku 2019

Nová povinnosť nahrávania údajov od 3. februára 2019 v systéme HU-GO

Important changes in the toll payment system

Amendments to the rules concerning the use of the Hungarian toll road network, affecting the e-toll system, will take effect at the end of 2018 and at the beginning of 2019.

Rozšírená registračná plocha na HU-GO

National Toll Payment Services Plc. spustil v rámci systému HU-GO svoj komplexný program zacielený na registráciu a kontrolu kategórii ochrany životného prostredia, ktorý sa rovnako vzťahuje na zahraničných, ako aj domácich klientov.