Menia sa Všeobecné zmluvné podmienky, vzťahujúce sa na systém e-mýta

Najdôležitejšie zmeny Všeobecných zmluvných podmienok (ďalej len VZP) používaných spoločnosťou NTPS Plc., platné od 3. februára 2019 sú nasledujúce.

Zmeny v systéme vyberania elektronického mýta v Maďarsku v roku 2019

Nová povinnosť nahrávania údajov od 3. februára 2019 v systéme HU-GO

Important changes in the toll payment system

Amendments to the rules concerning the use of the Hungarian toll road network, affecting the e-toll system, will take effect at the end of 2018 and at the beginning of 2019.

Rozšírená registračná plocha na HU-GO

National Toll Payment Services Plc. spustil v rámci systému HU-GO svoj komplexný program zacielený na registráciu a kontrolu kategórii ochrany životného prostredia, ktorý sa rovnako vzťahuje na zahraničných, ako aj domácich klientov.

E-toll: new point of sale on the Romanian side of the border at Nagylak (Nădlac)

As of 8 September 2018, carriers using motorway M43 may also purchase their road use authorizations on the Romanian side of the border at Nagylak (Nădlac).