Rozšírená registračná plocha na HU-GO

National Toll Payment Services Plc. spustil v rámci systému HU-GO svoj komplexný program zacielený na registráciu a kontrolu kategórii ochrany životného prostredia, ktorý sa rovnako vzťahuje na zahraničných, ako aj domácich klientov.

Výsledkom tejto inovácie dokážu naši klienti pripojení do systému HU-GO poskytnúť aj údaje uvedené v osvedčení o evidencii nákladného motorového vozidla a do databázy vedia nahrať aj samotné osvedčenie o evidencii.

Poskytnutie týchto nových typov informácií (značka, rok výroby, číslo podvozku, osvedčenie o evidencii vozidla) je doposiaľ nepovinné, klienti sa môžu týmito novými typmi informácií zatiaľ len zoznamovať.

Kontrolu zaradenia do triedy ochrany životného prostredia v zmysle regulácie európskej únie a medzinárodnej praxe predpisujú aj domáce právne predpisy. Prostredníctvom tejto inovácie, s poskytnutím dostatočného tolerančného obdobia a možnosti prípravy, v tejto záležitosti poskytuje NTPS Plc. úradom podporu. O procese bude NTPS Plc. svojich klientov priebežne informovať.

Na základe princípu „kto znečisťuje, ten platí“ je cieľom NTPS Plc. zmiernenie zaťaženia životného prostredia nákladnými vozidlami v Maďarsku. Zavedením tejto inovácie sa v budúcnosti podľa očakávaní môžu znížiť prípady mylného uvedenia kategórie, ktoré končia kumulovanými pokutami. Výsledkom tohto kroku môže byť menší počet zneužitia priznaní kategórie ochrany životného prostredia, preto sa prepravný trh môže ešte viac posunúť do smeru čestnej súťaže a dodržiavania právnych predpisov. V konečnom dôsledku smeruje inovácia k možnosti zvýšenej kontrolovateľnosti zahraničných prepravcov, čo je v súlade s požiadavkami zástupcov záujmových organizácií tohto priemyselného odvetvia.