Two-factor customer authentication begins on Monday

NTPS Plc. is one of the first companies in the public sector to comply with the EU regulation.

Development of the e-toll system is on schedule

By the end of February, carriers had made over 82,000 uploads to the Hungarian e-toll system with vehicle data required to verify the correct emission categories of their goods motor vehicles.

NTPS Plc.: on-line platba sa stáva bezpečnejšou

V záujmu bezpečnosti klientov, ako aj z dôvodu prevencie prípadných zneužití platobných kariet, spoločnosť National Toll Payment Services Plc. (NTPS Plc.) v prípade nákupov platobnou kartou realizovaných na jeho webových stránkach od 1. apríla 2019 zavádza - ako prvý v rámci štátnych spoločností – dvojstupňové overenie klienta. Na on-line platformách NTPS Plc. bolo vlani vykonaných vyše 800 tisíc transakcií – v hodnote necelých 60 miliardy forintov.

NTPS Plc.’s measures related to bank card abuse

In order to prevent abuse, NTPS Plc. has decided to implement the following measures

Menia sa Všeobecné zmluvné podmienky, vzťahujúce sa na systém e-mýta

Najdôležitejšie zmeny Všeobecných zmluvných podmienok (ďalej len VZP) používaných spoločnosťou NTPS Plc., platné od 3. februára 2019 sú nasledujúce.