Измене Општих услова уговора за кориснике система е-путарине

Најзначајније измене Општих услова, које у уговорима примењује NTPS Plc. (у наставку: GTC) су следеће, почев од 3. фебруара 2019. године.

Измене у систему електронскe наплатe путарине у Мађарској у 2019. години

Нове обавезе за унос података у систему HU-GO од 3. фебруара 2019. године

Important changes in the toll payment system

Amendments to the rules concerning the use of the Hungarian toll road network, affecting the e-toll system, will take effect at the end of 2018 and at the beginning of 2019.

Проширен регистрациони интерфејс у ХУ-ГО систему

У оквиру система ХУ-ГО, National Toll Payment Services Plc. покренуо је свеобухватан програм за развој начина регистрације и контроле еколошке категорије, који се односи подједнако на стране и домаће клијенте.

Information on temporary weight restrictions

The information for the owners of heavy-duty vehicles with a maximum gross weight of over 3.5 tonnes on weight restrictions on the Hungarian toll road network in certain periods of the day is available on the official website of the HU-GO system.