Промене у систему е-путарине

Владином Уредбом бр. 19/2022. (IX.19.) Министарства технологије и индустрије о измени појединих министарских уредби министра технологије и индустрије у вези наплате путарине измењена је Владина Уредба бр. 25/2013. (V.31.) Министарства националног развоја о висини путарине и путевима који подлежу наплати путарине. Сходно томе, висина путарине се мења од 15. октобра 2022. године.

Промени в електронната система за събиране на пътни такси

С постановление № 19/2022. (IX. 19.) на Министерството на технологиите и промишлеността (TIM) министърът на технологиите и промишлеността измени постановление № 25/2013. (V. 31.) на Министерството на националното развитие (NFM) за размера на пътните такси и таксуваните пътища. Съгласно изменението от 15 октомври 2022 г. размерът на пътната такса се променя.

Промене у HU-GO систему е-путарине од 1. јануара 2022.

Министар за иновације и технологију Уредбом бр. 61/2021. (IV. 22.) Министарства за иновације и технологију изменио је Уредбу бр. 25/2013. (V. 31.) Министарства за национални развој o висини путарине и путевима који подлежу обавези наплате путарине.

Променa цена е-путарина од 1. јануара 2022.

На основу Уредбе бр. 209/2013. (VI. 18.) о спровођењу Закона бр. LXVII из 2013. године о плаћању путарине сразмерно пређеној рути коришћење аутопутева, брзих и магистралних путева, од 1. јануара 2022. године важе следеће цене е-путарина.

Промене у HU-GO систему е-путарине

Измењено је више тачака Закона бр. LXVII/2013. о плаћању накнаде за коришћење аутопутева, брзих путева и главних путева сразмерно пређеној рути. Измене ступају на снагу у два различита термина.