NTPS Plc.’s South Pest Customer Service Point about to be refurbished

As of 13 September 2021 (Monday), refurbishment works are going to take place at the South Pest Customer Service Point of the National Toll Payment Services Plc. (NTPS Plc.). The works are expected to take 3 weeks during which in-person customer service is going to be temporarily suspended at the office.

Промене у HU-GO систему е-путарине

Измењено је више тачака Закона бр. LXVII/2013. о плаћању накнаде за коришћење аутопутева, брзих путева и главних путева сразмерно пређеној рути. Измене ступају на снагу у два различита термина.

Contract terminates between ITineris Informatikai Kft. and National Toll Payment Services Plc.

Effective as of 21 June 2021, ITineris Informatikai Kft. has terminated its individual data reporting agreement concluded with National Toll Payment Services Plc. (NTPS Plc.) on 17 June 2013.

Превозници, пажња! Пооштравају се правила за одређивање еколошке категорије у систему е-путарине у Мађарској

Почев од 1. јула 2021. године компанија NTPS Plc. аутоматски ће сврстати у најнижу еколошку категорију сва инострана теретна возила укупне дозвољене масе изнад 3,5 тоне, регистрована у HU-GO систему, за која превозници не доставе веродостојне доказе о еколошкој категорији возила.

Промене у HU-GO систему е-путарине

Министар за иновације и технологију Уредбом бр. 20/2021. (IV. 23.) Министарства за иновације и технологију изменио је Уредбу бр. 25/2013. (V. 31.) Министарства за национални развој o висини путарине и путевима који подлежу обавези наплате путарине.