Contract terminates between ITineris Informatikai Kft. and National Toll Payment Services Plc.

Effective as of 21 June 2021, ITineris Informatikai Kft. has terminated its individual data reporting agreement concluded with National Toll Payment Services Plc. (NTPS Plc.) on 17 June 2013.

Превозници, пажња! Пооштравају се правила за одређивање еколошке категорије у систему е-путарине у Мађарској

Почев од 1. јула 2021. године компанија NTPS Plc. аутоматски ће сврстати у најнижу еколошку категорију сва инострана теретна возила укупне дозвољене масе изнад 3,5 тоне, регистрована у HU-GO систему, за која превозници не доставе веродостојне доказе о еколошкој категорији возила.

Промене у HU-GO систему е-путарине

Министар за иновације и технологију Уредбом бр. 20/2021. (IV. 23.) Министарства за иновације и технологију изменио је Уредбу бр. 25/2013. (V. 31.) Министарства за национални развој o висини путарине и путевима који подлежу обавези наплате путарине.

NTPS Plc. will re-open its customer service offices from Monday.

As a result of the gradual easing of the government-mandated restrictions caused by the coronavirus pandemic, in accordance with Resolution No. 1/2021. (IV. 6.) of the Minister of the Interior and Government Decree No. 144/2021. (III. 27.), National Toll Payment Services Plc. (NTPS Plc.) will re-open their customer service offices from 19 April 2021 (Monday).

To HU-GO customers: Please check your tax number

NTPS Plc. requests that all of its HU-GO customers accurately submit their tax number.