NTPS Plc.’s measures related to bank card abuse

In order to prevent abuse, NTPS Plc. has decided to implement the following measures

Измене Општих услова уговора за кориснике система е-путарине

Најзначајније измене Општих услова, које у уговорима примењује NTPS Plc. (у наставку: GTC) су следеће, почев од 3. фебруара 2019. године.

Измене у систему електронскe наплатe путарине у Мађарској у 2019. години

Нове обавезе за унос података у систему HU-GO од 3. фебруара 2019. године

Important changes in the toll payment system

Amendments to the rules concerning the use of the Hungarian toll road network, affecting the e-toll system, will take effect at the end of 2018 and at the beginning of 2019.

Проширен регистрациони интерфејс у ХУ-ГО систему

У оквиру система ХУ-ГО, National Toll Payment Services Plc. покренуо је свеобухватан програм за развој начина регистрације и контроле еколошке категорије, који се односи подједнако на стране и домаће клијенте.