Проширен регистрациони интерфејс у ХУ-ГО систему

У оквиру система ХУ-ГО, National Toll Payment Services Plc. покренуо је свеобухватан програм за развој начина регистрације и контроле еколошке категорије, који се односи подједнако на стране и домаће клијенте.

Као резултат нашег развоја, корисници који приступају ХУ-ГО систему имаће могућност да приликом регистрације унесу и информације из саобраћајне дозволе теретног возила, као и да учитају своју саобраћајну дозволу у базу података.

Уношење нових информација (марка, година производње, број шасије, саобраћајна дозвола) за сада није обавезно, за сада се корисници само упознају са новом функцијом на интерфејсу за регистрацију у ХУ-ГО систему.

Контрола еколошке категорије прописана је и националним законским прописима у складу са регулативом Европске уније и међународном праксом. Корисницима се обезбеђује одговарајући период, а овим развојним програмом NTPS Plc. подржава настојања органа власти. NTPS Plc. ће о напретку програма редовно обавештавати кориснике.

Према принципу "загађивач плаћа", NTPS Plc. намерава да допринесе смањењу оптерећења животне средине услед теретног превоза у Мађарској. Увођењем развојног програма убудуће се очекује и смањење броја масовних казни на основу грешке везано за еколошку категорију. Услед овог потеза могло би да буде мање злоупотребе на основу пријаве еколошке категорије, па би на тај начин тржиште превоза могло да доживи помак према поштеној конкуренцији и легитимном понашању. На крају крајева развојни програм иде у правцу појачане контроле иностраних превозника, што је у складу са очекивањима гранских синдиката.