Измене Општих услова уговора за кориснике система е-путарине

Најзначајније измене Општих услова, које у уговорима примењује NTPS Plc. (у наставку: GTC) су следеће, почев од 3. фебруара 2019. године.

У знатној мери су измењени појмови, који се користе у уговору.

GTC разјашњава и пружа тачан преглед права, односно обавеза корисника пута (уговорни корисник) и NTPS Plc.-а. Док су се претходно детаљна правила о релационом тикету налазили у различитим деловима текста, после измене сажети су на једном месту.

Део Општих услова чине и правила о накнадном плаћању путарине, која су претходно била наведена у посебном документу.

Услед ових измена не мењају се права и обавезе корисника пута.

Међу условима у уговору у посебној тачки се наводе додатне бесплатне услуге NTPS Plc.-а, као на пример обавештење о ниском салду рачуна или тзв. упозорење на казну.

Поново су измењена и правила заштите података, с обзиром на смернице ГДПР-а.

Измењена су и правила обрачуна у случају укидања салда за уплату путарине.

Измена, која се тиче корисника приликом регистрације у HU-GO систему, значи да ће NTPS Plc. убудуће имати право да затражи потврду наведених података, односно има право на проверу истих и измену садржаја података, по потреби, односно, ако је то неопходно на основу провере података.

У пракси то значи да ће, после уношења податка о еколошкој категорији, систем захтевати уношење на сајт даљих података, односно уношење копије саобраћајне дозволе или копије еквивалентног званичног документа.

Уношење ових података или докумената потребно је искључиво ради потврђивања еколошке категорије и NTPS Plc. нема право да користи те податке у друге сврхе. У случају да се не унесе потребан податак или документ, NTPS Plc. има право да на основу расположивих података установи еколошку категорију, коју корисник касније било када поново може да измени.

Нова правила ступају на снагу 3. фебруара 2019. године. За отварање новог GTC-а кликните овде!>>