Превозници, пажња! Пооштравају се правила за одређивање еколошке категорије у систему е-путарине у Мађарској

Почев од 1. јула 2021. године компанија NTPS Plc. аутоматски ће сврстати у најнижу еколошку категорију сва инострана теретна возила укупне дозвољене масе изнад 3,5 тоне, регистрована у HU-GO систему, за која превозници не доставе веродостојне доказе о еколошкој категорији возила.

Сви на које се односи правило, имају на располагању месец дана да у свој HU-GO кориснички профил унесу потребне додатне регистрационе податке возила (марка, година производње, број шасије) и да учитају документ који садржи еколошку категорију возила. Примарни циљ пооштравања је ефикаснија примена принципа „загађивач плаћа“.

Један од елемената за одређивање путарине за теретна возила укупне дозвољене масе изнад 3,5 тоне јесте еколошка категорија. Одређивање еколошке категорије – уношење тачних података и достављање веродостојног документа у ту сврху – основни је услов да се у случају свих теретних возила, која користе мађарске путеве подложне путарини, путарина наплаћује сразмерно нивоу загађивања животне средине и количини емисије издувних гасова.

„Док у случају теретних возила мађарске регистрације NTPS Plc. може да провери еколошку категорију у јавној евиденцији возила Мађарске, у случају возила иностране регистрације то тренутно није могуће. Међутим, поштовање принципа загађивач плаћа односи се на све кориснике, стога смо – на основу општих правила наше компаније – увели обавезу достављања додатних регистрационих података о возилу (марка, година производње, број шасије) и учитавање документа о еколошкој категорији возила у HU-GO профил.“ – рекао је Тамаш Бартал, извршни директор компаније National Toll Payment Services Plc. (NTPS Plc.).

Додајући: „Молимо стране превознике да током следећих месец дана провере да ли су на одговарајући начин унели тражене податке и да ли су учитали потребне документе, а уколико то још нису завршили, молимо да то неодложно учине. Такође молимо наше кориснике да из свог ХУ-ГО профила бришу сва возила која више нису у њиховом власништву. Наравно, сви на које се то односи биће обавештени непосредно и посредно.“

Детаљне информације у вези еколошке категорије возила налазе се на веб-сајту hu-go.hu, где је у видео запису приказан начин уношења тражених података и учитавања документације.

Од 1. јула 2021. године сва инострана теретна возила регистрована у HU-GO систему, чије податке превозници нису ажурирали до датог рока, NTPS Plc. ће аутоматски сврстати у најнижу еколошку категорију (категорија „C“, односно у HU-GO систему „ЕУРО 0“), у којој возило остаје све док превозник не унесе тражене податке и документе. У међународној пракси слична правила су на снази и у многим другим земљама, као на пример у Аустрији, Чешкој и Словачкој.

Контролни систем NTPS Plc.-а на мађарским путевима који подлежу путарини месечно евидентира 120-130 хиљада иностраних теретних возила, за која су већином већ унети обавезни подаци и учитани тражени документи, али се правило односи на сва возила иностране регистрације.

 

Click on this guide to see how to modify vehicle data in your HU-GO profile.