Промене у HU-GO систему е-путарине

Министар за иновације и технологију Уредбом бр. 41/2020. (XI. 13.) Министарства за иновације и технологију изменио је Уредбу бр. 25/2013. (V. 31.) Министарства за национални развој o висини путарине и путевима који подлежу обавези плаћања путарине.

На основу Уредбе у HU-GO систему електронске наплате путарине, између осталог, у путеве који подлежи обавези плаћања путарине убраја се деоница аутопута М4 између аутопута М35 и граничног прелаза код Нађкерека, деоница аутопута М25 између чворишта код Маклара и јужног дела Егера, деоница аутопута М44 између Кондороша и Бекешчабе, прва деоница аутопута М76 од око 5 километара. Измена Уредбе односи се на измену обавезе плаћања путарине на деоницама више магистралних путева.

Детаљне информације о путевима, деоницама које подлежу обавези плаћања путарине можете прочитати у Уредби бр. 25/2013. (V. 31.) Министарства за национални развој, која је валидна од 16. новембра 2020.