Промене у HU-GO систему е-путарине од 1. јануара 2021.

Е-путарина постаје израчунљива

Владина уредба број 209/2013. (VI. 18.) ступила је на снагу 26. новембра 2020. У складу са важећим прописима израчунавања путарине од 1. јануара 2021. важе следеће накнаде сразмерно пређеној рути:

Тарифа

Еколошка категорија возила

Аутопут
[ХУФ/км]

Магистрални пут
[ХУФ/км]

J2

C

68,49

29,13

B

59,56

25,33

A

50,63

21,53

J3

C

96,09

50,45

B

83,56

43,87

A

71,03

37,29

J4

C

155,22

96,82

B

129,35

80,68

A

109,95

68,58

Свака тарифа је бруто износ, урачунат је ПДВ.

Дигитално потписана објава доступна је овде.